Gospodarka komunalna

Zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego

Informacja dot. zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Czytaj więcej: Zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego

Jakość wody

Czytaj więcej: Jakość wody

Drogi

Skład publicznego systemu komunikacyjnego na terenie gminy Legnickie Pole

Czytaj więcej: Drogi

Zużycie wody

Zużycie wody na 1 mieszkańca w m3 w gminie Legnickie Pole

Czytaj więcej: Zużycie wody

Przystanki

Na terenie gminy Legnickie Pole zlokalizowanych jest 19 przystanków autobusowych

Czytaj więcej: Przystanki

Aktualne informacje na temat jakości powietrza w Legnickim Polu