NFOŚiGW

Usuwanie azbestu z terenu Gminy Legnickie Pole

azbest00Gmina Legnickie Pole zakończyła realizację zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Legnickie Pole - etap II". Zadanie realizowane było przy wsparciu finansowym Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Czytaj więcej: Usuwanie azbestu z terenu Gminy Legnickie Pole

Usuwanie azbestu z terenu Gminy Legnickie Pole

indeksGmina Legnickie Pole zakończyła realizację zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Legnickie Pole - etap I". Zadanie było realizowane przy wsparciu finansowym Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Wykonawcą prac była firma "EKO-MIX" Konstanty Spurek.
W ramach zadania, którego całkowity koszt wyniósł 56.150,50 zł, Gmina uzyskała dotację z NFOŚiGW w Warszawie i WFOŚiGW we Wrocławiu w kwocie 47.727,90 zł.

Czytaj więcej: Usuwanie azbestu z terenu Gminy Legnickie Pole

Trwają prace budowlane.

ImageWiosenna aura sprzyja pracom budowlanym. Trwają remonty kilku odcinków dróg gminnych. Obecnie realizowane są prace w Nowej Wsi Legnickiej gdzie modernizowana jest droga dojazdowa do osiedla oraz garaży w ciągu ul. Gniewomierskiej. Całkowicie nowa nawierzchnia z kostki betonowej powstaje na ul. Słowackiego w Legnickim Polu.
Finalizujemy remont piętnastu obiektów użyteczności publicznej objętych projektem
„Wzrost efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej w gminie Legnickie Pole”.

Czytaj więcej: Trwają prace budowlane.

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej.

 ImageLato dobiega końca, a tym czasem na terenie Gminy trwa projekt inwestycyjny pod nazwą: „Wzrost efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej w gminie Legnickie Pole.” Projekt obejmuje piętnaście obiektów. Do tej pory rozpoczęto prace modernizacyjne w zespole szkół w Legnickim Polu, w szkole podstawowej w Bartoszowie, a także w sali gimnastycznej przy szkole w Mikołajowicach. Prace prowadzi firma HYDROCHEM DGE z Warszawy, która przedstawiła najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu przetargowym ogłoszonym przez gminę.

Czytaj więcej: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej.

Gmina realizuje kolejny duży projekt. Termomodernizacja.

ImageMiesiące letnie to często czas urlopów i wypoczynku. Tymczasem w Urzędzie Gminy trwają ostatnie uzgodnienia związane z realizacją nowego projektu inwestycyjnego pod nazwą: „Wzrost efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej w gminie Legnickie Pole”. Program obejmuje remont piętnastu obiektów użyteczności publicznej na terenie naszej gminy - stwierdza Wójt Gminy Aleksander Kostuń. Termomodernizacja obejmować będzie m.in. ocieplenia ścian i stropodachów, naprawę elewacji budynków, wymianę stolarki drzwiowej i okiennej, oraz gruntowną modernizację instalacji centralnego ogrzewania - wylicza wójt gminy.

Czytaj więcej: Gmina realizuje kolejny duży projekt. Termomodernizacja.

Aktualne informacje na temat jakości powietrza w Legnickim Polu