Wykaz środków i dotacji

Jest dotacja na żłobek w Legnickim Polu

Dziś Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej opublikował listę dofinansowanych inwestycji na powstanie żłobków. Naszej Gminie przyznano 2.112.000zł i jest to najwyższa dotacja na Dolnym Śląsku. Dzięki wsparciu rządowemu w Legnickim Polu powstanie nowy żłobek przygotowany na przyjęcie 96 dzieci, tym samym dzięki pozyskanym środkom zewnętrznym wyremontujemy zakupiony na koniec poprzedniej kadencji budynek zlokalizowany na ul. Kossak-Szczuckiej.
Jako ciekawostkę dodamy, że dzisiaj mija 100 dni od objęcia stanowiska Wójta Gminy Legnickie Pole przez Rafała Plezię i jest to już druga dotacja rządowa pozyskana w 100 dni.
https://www.gov.pl/web/rodzina/wyniki-konkursu-maluch-2019Brak dostępnego opisu zdjęcia.

: "Stworzenie Koskowickiego Parku Integracji"

tablicakoskowice00

Informujemy, iż realizacja zadania pt: "Stworzenie Koskowickiego Parku Integracji" w ramach konkursu "Odnowa Dolnośląskiej Wsi" otrzymała dofinansowanie w wysokości 25 000,00 zł PLN na podstawie Umowy Przyznania Pomocy nr DOW-O/232/2015. Koszty całkowite realizacji projektu wyniosły 57 793,36 zł PLN.

Zagospodarowanie terenów zielonych w centrum Legnickiego Pola

Zagospodarowanie terenów zielonych w centrum Legnickiego Pola

Umowa Przyznania Pomocy nr 00309 - 6930 - UM0130388/13 - Operacja pt: " Zagospodarowanie terenów zielonych w centrum Legnickiego Pola" została zrealizowana przy wsparciu finansowym Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - w ramach działania 413 "Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju" "ODNOWA I ROZWÓJ WSI". Całkowity koszt realizacji zadania wynosi 248 589,85 zł PLN. Dotacja z PROW wynosi 161 596,00 zł PLN.

Zadanie zakończone w roku 2014.

Kampania Edukacyjna w Zakresie Nowych Zasad Gospodarki Odpadami w Gminie Legnickie Pole

Image Umowa nr 122/D/EE/LG/2013. Kampania edukacyjno – informacyjna w zakresie nowych zasad gospodarki odpadami w gminie Legnickie Pole została zrealizowana przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Całkowity koszt realizacji zadania wynosi 31 497,58 zł PLN. Dotacja Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu wynosi 20 000,00 zł PLN.

Zadanie zakończone w roku 2013 r.

www.wfosigw.wroclaw.pl

Czytaj więcej: Kampania Edukacyjna w Zakresie Nowych Zasad Gospodarki Odpadami w Gminie Legnickie Pole

Budowa Placu zabaw w Lubieniu.

Image Umowa Przyznania Pomocy nr 01207 – 6930 – UM0142068/13 – Operacja Budowa placu wypoczynku w miejscowości Lubień została zrealizowana przy wsparciu finansowym Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju”. Całkowity koszt realizacji zadania wynosi 39 720,65 zł PLN. Dofinansowano z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, dotacja wynosi: 25 000,00 zł PLN.

Zadanie zakończone w roku 2013.

www.umwd.dolnyslask.pl

Czytaj więcej: Budowa Placu zabaw w Lubieniu.

Budujemy Przedszkole

Zarząd Województwa Dolnośląskiego w dniu: 27 stycznia 2009 roku podjął decyzję o wyborze projektów do dofinansowania w trybie systemowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013.
Image

Czytaj więcej: Budujemy Przedszkole

Umowa podpisana

Umowa podpisana 31 grudnia 2008 roku podpisano umowę pomiędzy Województwem Dolnośląskim a Gminą  Legnickie Pole. Umowa dotyczy dofinansowania ze środków unijnych zadania pn.: „Budowa drogi gminnej w celu poprawy dostępności do obszaru Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Legnickie Pole”

Czytaj więcej: Umowa podpisana

Aktualne informacje na temat jakości powietrza w Legnickim Polu