Informacje dotyczące zwierząt

informacja odnośnie zwierząt

Lp.

Zdarzenie

Miejsce

Kontakt/ gdzie zgłosić

1.

Bezdomne zwierzęta domowe (np. psy)

Teren Gminy Legnickie Pole

W czasie godzin pracy Urzędu Gminy w Legnickim Polu –

tel.76 85 82 810

Poza godzinami pracy Urzędu Gminy

Policja

lub

Dzielnicowy

2.

Zdarzenia drogowe z udziałem zwierząt domowych (np. psy, koty)

Teren Gminy Legnickie Pole

W czasie godzin pracy Urzędu Gminy w Legnickim Polu –

tel.76 85 82 810

Poza godzinami pracy Urzędu Gminy

Policja

lub

Dzielnicowy

3.

Zdarzenia drogowe z udziałem dzikich zwierząt (np. sarny, dziki)

Drogi powiatowe na terenie Gminy Legnickie Pole

76 85 49 809

lub

Policja

4.

Zdarzenia drogowe z udziałem dzikich zwierząt (np. sarny, dziki)

Drogi gminne oraz inne tereny (nie wliczając dróg powiatowych)

W czasie godzin pracy Urzędu Gminy w Legnickim Polu –

tel.76 85 82 810

Poza godzinami pracy Urzędu Gminy

Policja

lub

Dzielnicowy

Lecznice zwierząt

"FILIP-WET" Jacek Filipowski

ul. H. Brodatego 5/1
59-241 Legnickie Pole

tel. 076 85-82-323

Aktualne informacje na temat jakości powietrza w Legnickim Polu