Ochrona Środowiska

Obwieszczenie o przyjęciu przez Sejmik Województwa Uchwały w sprawie przyjęcia programu ochrony powietrza

Informujemy, iż Zarząd Województwa Dolnośląskiego Uchwałą nr XXI/505/20 z dnia 16 lipca 2020 r. Sejmik Województwa Dolnośląskiego przyjął program ochrony powietrza dla stref w województwie dolnośląskim, w których w 2018 r. zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu wraz z planem działań krótkoterminowych. Program jest opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z dn. 21.07.2020 r. poz. 4389.

Program jest dostępny pod linkiem:

https://edzienniki.duw.pl/legalact/2020/4389/

  1. Podsumowanie z art 55 ustawy ooś
  2. Uzasadnienie z art 42 ustawy ooś
  3. Uzasadnienie z art 84_WFOS
  4. Obwieszczenie-KONIEC-po przyjęciu

Formy ochrony

Pomniki przyrody, Rezerwat przyrody, Zespoły przyrodniczo-krajobrazowe

Czytaj więcej: Formy ochrony

Azbest 2020

AZBEST 2020Wójt Gminy Legnickie Pole informuje mieszkańców, którzy posiadają zdemontowane pokrycia dachowe z płyt azbestowych (eternitu) lub planujących demontaż tego pokrycia dachowego w 2020 roku, iż mogą ubiegać się o dofinansowane kosztów związanych z utylizacją azbestu. Dofinansowanie obejmuje demontaż, transport i unieszkodliwianie płyt zawierających azbest, natomiast nie obejmuje dopłaty do nowego pokrycia  dachowego.
Kwota dofinansowania wynosi 40 % kosztów związanych z usunięciem wyrobów zawierających azbest, pozostałe 60% to koszt własny właścicieli nieruchomości.
Mieszkańcy (właściciele nieruchomości) zainteresowani takim dofinansowaniem w 2020 roku proszeni są o złożenie stosownych deklaracji w terminie od 09 kwietnia 2020 do 30 kwietnia 2020 r. Deklarację można pobrać w załączonym poniżej pliku i wypełnioną złożyć w skrzynce nadawczej znajdującej się w Urzędzie Gminy Legnickie Pole, wysłać pocztą na adres Urzędu Gminy lub przesłać skan deklaracji na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 501 471 245
osoba do kontaktu: Magdalena Borkowska.
Deklaracja
Ratujemy kasztanowce

30 marca 2006r. na terenie gminy Legnickie Pole przeprowadzono akcję szczepienia drzew z gatunku kasztanowiec mającą na celu zwalczenie szkodnika szrotówka kasztanowcowiaczka metodą iniekcji

Czytaj więcej: Ratujemy kasztanowce

Ptaki naszych miast

Image"Ptaki naszych miast, ich los zależy od nas", pod taką nazwą Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu wydał ulotkę, instruktaż oraz poruszył najważniejsze kwestie dotyczące najczęściej spotykanych miejskich przedstawicieli chronionych gatunków ptaków w Polsce, sytuacji ptaków w miastach, a także głównego problemu jakim jest termomodernizacja budynków i związane z tym zagrożenie dla ptaków gniazdujących na budynkach oraz sposoby ochrony miejsc lęgowych.

Czytaj więcej: Ptaki naszych miast

Oczyszczalnia ścieków w Biskupicach

Jest to klasyczna mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków ze stawami ściekowymi doczyszczającymi o projektowanej przepustowości Qśr d=800 m3/d

Czytaj więcej: Oczyszczalnia ścieków w Biskupicach

Dokumenty zawierające informacje o ochronie środowiska

Publicznie dostępny wykaz dokumentów zawierających informacje o ochronie środowiska: http://www.srodowisko.legnickiepole.pl


Czytaj więcej: Dokumenty zawierające informacje o ochronie środowiska

Ilość ścieków dowożonych

Ilość ścieków dowożonych do zbiornika zlewnego na oczyszczalnię ścieków w Biskupicach w latach 1996 – 2008

Czytaj więcej: Ilość ścieków dowożonych

Obwieszczenia

Dokumenty do pobrania

Czytaj więcej: Obwieszczenia

Selektywna zbiórka odpadów

Selektywna zbiórka odpadów jest jednym z podstawowych działań mających na celu zmniejszenie strumienia odpadów trafiających na składowisko i skierowanie pozyskanego w ten sposób surowca do wtórnego wykorzystania

Czytaj więcej: Selektywna zbiórka odpadów

Ochrona przyrody

W latach 1997-1998r. przeprowadzono inwentaryzację przyrodniczą, w wyniku której stwierdzono występowanie na terenie gminy gatunków poddanych ścisłej ochronie

Czytaj więcej: Ochrona przyrody

Projekt Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Legnickie Pole na lata 2013-2016

Wyłożenie do publicznego wglądu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Legnickie Pole na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020

Czytaj więcej: Projekt Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Legnickie Pole na lata 2013-2016

Aktualne informacje na temat jakości powietrza w Legnickim Polu