Oświata

Umowa na dowóz dzieci podpisana

Untitled design 1W wyniku przeprowadzonego przetargu na usługę dotyczącą dowozu dzieci i uczniów do placówek oświatowych w roku szkolnym 2020/2021, została wybrana firma: Usługi Transportowe Krzysztof Drączkowski Świętokrzyska 9, 59-220 Legnica. Umowa opiewa na kwotę 318 990 złotych brutto. Z przewozu skorzystają również dzieci dojeżdzające do przedszkola. Przewoźnik zapewnia opiekunów, którzy będą dbali o bezpieczeństwo uczniów w trakcie przejazdów. Ponadto wykonawca w ramach wykonywanych usług może pobierać opłaty za przewożenie innych osób w autobusach szkolnych, pod warunkiem zapewnienia miejsc siedzących wszystkim dzieciom. Oznacza to, że każdy może za odpłatnością skorzystać z przejazdu autobusem, oczywiście pod warunkiem, że będzie miejsce siedzące. W trakcie jazdy obowiązkowo należy mieć nałożoną maseczkę.

Konkurs dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych

Państwowa Komisja Wyborcza oraz Krajowe Biuro Wyborcze organizuje IV edycję Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Prawie Wyborczym „Wybieram wybory”. Celem konkursu jest upowszechnianie wiedzy na temat prawa wyborczego - propagowania idei udziału w wyborach oraz świadomego uczestnictwa w procesie wyborczym.

Chętni uczniowie szkół mogą zgłaszać się do udziału w konkursie za pośrednictwem dyrektora swojej szkoły lub osoby przez niego upoważnionej przesyłając skany dokumentów do 10 stycznia 2020 roku na adres właściwej Delegatury Krajowego Biura Wyborczego.

Czytaj więcej: Konkurs dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych

Pomoc socjalna dla uczniów

KOMUNIKATInformujemy o możliwości ubiegania się o pomoc materialną dla uczniów szkół oraz wychowanków ośrodków aktualnie kształcących się, zamieszkałych na terenie Gminy Legnickie Pole. Kompletnie wypełnione wnioski wraz ze stosownymi załącznikami należy złożyć do dnia 15 września 2020 r. 

Czytaj więcej: Pomoc socjalna dla uczniów

Stypendium Wójta Gminy Legnickie Pole

indeks.jpgPrzypominamy, iż do 15 lipca 2020r. można składać wnioski o przyznanie stypendium Wójta Gminy Legnickie Pole.
Stypendium może być przyznane uczniom zamieszkującym teren Gminy Legnickie Pole, uczęszczającym do klas I-VIII szkół podstawowych oraz liceów ogólnokształcących i profilowanych oraz techników.

Czytaj więcej: Stypendium Wójta Gminy Legnickie Pole

Stypendia Wójta Gminy Legnickie Pole

P1013655.JPGStypendia Wójta Gminy Legnickie Pole zostały przyznane kolejnym młodym, zdolnym i ambitnym osobom z terenu gminy Legnickie Pole. W dniu 16.09.2019 r. czterdziestu stypendystów odebrało z rąk Wójta Rafała Plezi stypendia, które przyznawane są w czterech kategoriach – stypendium za wysokie wyniki w nauce; stypendium naukowe; stypendium za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej oraz stypendium za osiągnięcia w sporcie.

Czytaj więcej: Stypendia Wójta Gminy Legnickie Pole

Aktualne informacje na temat jakości powietrza w Legnickim Polu