Opłaty za pobór wody i wprowadzanie ścieków

Taryfy opłat za wodę i ścieki

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Legnickim Polu informuje, iż Uchwałą Nr VI/17/2015 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 11 lutego 2015r. ulegają zmianie dotychczasowe taryfy opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązujących na terenie gminy Legnickie Pole.

Z dniem 1 kwietnia 2015 r. taryfy opłat za wodę i ścieki wynoszą:

Taryfowa grupa odbiorcówCena za 1 m³ dostarczonej wodyCena za 1 m³ odprowadzonych ściekówCena za 1 m³ wody i ścieków
Cena nettoCena bruttoCena nettoCena bruttoCena razem brutto
Gospodarstwa domowe 4,85 5,24 5,44 5,87 11,11
Jednostki budżetowe 5,25 5,67 6,34 6,85 12,52
Pozostali odbiorcy 6,25 6,75 8,14 8,79 15,54

Opłata abonamentowa w wysokości 2,00 zł.

 

Aktualne informacje na temat jakości powietrza w Legnickim Polu