Muzea

Muzeum Bitwy Legnickiej

Pl. H. Pobożnego
59-241 Legnickie Pole

tel. 076 85-82-398

Aktualne informacje na temat jakości powietrza w Legnickim Polu