Gmina

Położenie

Gmina Legnickie Pole znajduje się na Nizinie Śląsko-Łużyckiej w centralnej części województwa dolnośląskiego, 10 km od Legnicy. Teren charakteryzuje krajobraz monotonny. Łagodnie sfalowany, lekko opadający w kierunku północno-zachodnim. Jest to typowy krajobraz polodowcowy.

Czytaj więcej: Położenie

Ludność

Ludność gminy Legnickie Pole, Ruch naturalny ludności gminy, Ludność gminy według płci, Współczynnik feminizacji, Liczba związków małżeńskich

Czytaj więcej: Ludność

Historia

Dzieje Legnickiego Pola związane są nierozerwalnie z dramatycznymi wypadkami, jakie rozegrały się w pobliżu, 9 kwietnia 1241 roku. W okolicach tych Piast śląski, książę Henryk II, zwany Pobożnym, na czele rycerstwa polskiego, wspomaganego przez ochotników z Zachodu, starł się z przeważającą liczebnie armią tatarską i walcząc do ostatka, poległ w boju

Czytaj więcej: Historia

Sołectwa

Wykaz sołectw, Nazwy miejscowości sołeckich

Czytaj więcej: Sołectwa

Aktualne informacje na temat jakości powietrza w Legnickim Polu