Drogi

Skład publicznego systemu komunikacyjnego na terenie gminy Legnickie Pole W skład publicznego systemu komunikacyjnego na terenie gminy Legnickie Pole wchodzą drogi:
 • krajowe - autostrada A-4, droga Nr 3
 • powiatowe
 • gminne

Układ ten uzupełniają drogi wewnętrzne (niepubliczne), które ze względu na lokalizację oraz znaczenie komunikacyjne nie zostały zaliczone do żadnej kategorii dróg publicznych.

Łączna długość dróg publicznych przebiegających przez teren gminy wynosi 96,487 km, w tym drogi:

 • krajowe - 14,981 km (A-4 - 10,974 km; droga krajowa A-3 Legnica - Jawor - 4,007 km)
 • powiatowe - 55,726 km
 • gminne - 25,78 km, w tym:
  • 8,73 km to drogi o nawierzchni bitumicznej
  • 0,95 km to drogi o nawierzchni brukowcowej
  • 2,7 km to drogi o nawierzchni tłuczniowej
  • 13,4 km to drogi o nawierzchni gruntowej

Natomiast łączna długość dróg wewnętrznych, zlokalizowanych głównie w terenie niezabudowanym to kilkadziesiąt kilometrów, z reguły dróg prowadzących do nieruchomości indywidualnych.

Aktualne informacje na temat jakości powietrza w Legnickim Polu