Szlaki turystyczne

Szlaki turystyczne na terenie gminy Legnickie Pole


Szlaki turystyczne

SZLAK CZERWONY
- SZLAK BITWY 1241R.
SZLAK ŻÓŁTY - SZLAK WYGASŁYCH WULKANÓW
SZLAK ZIELONY - SZLAK TATARSKI

Złoty Las

W wieku XIV rozpoczyna się w okolicach dzisiejszego Legnickiego Pola wielka akcja osadzania kopaczy, którzy działając w najbliższej okolicy podejmują rozpoznanie terenu i w konsekwencji intensywne prace górnicze. Okoliczne wzgórza staja się swoistym eldorado. Na przestrzeni półwiecza w najbliższej okolicy powstaje ponad tysiąc szybów wraz z konieczną infrastrukturą. Potwierdzenie tego stanu znajdujemy w wynikach powierzchniowych badań rekonesansu archeologicznego przeprowadzonego w pierwszej połowie lat osiemdziesiątych XX wieku przez Wojewódzki Ośrodek Konserwatorsko Archeologiczny we Wrocławiu.

O intensywności wydobycia tego kruszcu najlepiej świadczy fakt, że w szczytowym okresie rozwoju górnictwa kopalnie w okolicach Legnickiego Pola i Mikołajowic stały się głównym dostawcą złota dla mennicy książęcej w Legnicy, która była w owym czasie jednym z najprężniej działających warsztatów mincerskich w Europie. Złote zagłębie w okolicach Legnickiego Pola do życia próbowano przywrócić jeszcze w wieku XIX. Jednak okazało się, że eksploatacja na skalę przemysłową jest nieopłacalna.

Pierwotne w tym rejonie złoto występowało w żyłach kwarcowych, w postaci rodzimej oraz w złotonośnych siarczkach. Obszar objęty eksploatacją złóż złota pomiędzy Legnickim Polem, Strachowicami a Mikołajowicami stanowi około 80 hektarów. Na terenie tym do dzisiaj zachowały się relikty szybów, oraz ślady intensywnej obróbki kopalin pozyskiwanych z kopalń.

Aktualne informacje na temat jakości powietrza w Legnickim Polu