Położenie

Gmina Legnickie Pole znajduje się na Nizinie Śląsko-Łużyckiej w centralnej części województwa dolnośląskiego, 10 km od Legnicy. Teren charakteryzuje krajobraz monotonny. Łagodnie sfalowany, lekko opadający w kierunku północno-zachodnim. Jest to typowy krajobraz polodowcowy.
W okolicach Mikołajowic występują stare formacje krystaliczne. Lasy zajmują niewielką powierzchnię i występują w formie drobnych rozrzuconych obszarów. Gmina leży we wrocławsko-legnickim regionie termicznym. Cechą charakterystyczną klimatu jest duże nasłonecznienie. Okres wegetacyjny jest tutaj najdłuższy w kraju i trwa 225 dni. Zima w tych okolicach jest łagodna i krótka - około 8 tygodni. Długość lata ze średnią temperaturą doby powyżej 150C trwa około 15 tygodni. Na tym obszarze przeważają wiatry zachodnie i północno-zachodnie.

Gmina leży w dorzeczu rzeki Kaczawy. Przepływają przez nią dwie rzeki - Wierzbiak i Chłodnik (prawobrzeżne dopływy Kaczawy) i dwie mniejsze - Kopanina i Smug wpadające do Jeziora Koskowickiego. Jezioro Koskowickie to rezerwat przyrody obejmujący obszar wód, pastwisk i trzcinowisk o powierzchni 63,79 ha.

Gminę przecina ze wschodu na zachód odcinek autostrady A-4 i ważna droga kolejowa relacji Legnica-Katowice. Do atutów należy także bezpośrednie sąsiedztwo z lotniskiem w Legnicy oraz Legnicka Specjalną Strefą Ekonomiczną, na terenie której mieści się Podstrefa Legnickie Pole.

Mapa, Legnickie Pole
(kliknij na zdjęcie, aby je powiększyć)

Aktualne informacje na temat jakości powietrza w Legnickim Polu