Umowa podpisana

Umowa podpisana 31 grudnia 2008 roku podpisano umowę pomiędzy Województwem Dolnośląskim a Gminą  Legnickie Pole. Umowa dotyczy dofinansowania ze środków unijnych zadania pn.: „Budowa drogi gminnej w celu poprawy dostępności do obszaru Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Legnickie Pole”

Logotyp

31 grudnia 2008 roku podpisano umowę pomiędzy Województwem Dolnośląskim a Gminą Legnickie Pole. Umowa dotyczy dofinansowania ze środków unijnych zadania pn.: „Budowa drogi gminnej w celu poprawy dostępności do obszaru Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Legnickie Pole”. Wartość całkowita projektu wynosi: 4 048 822, 59 zł. Wartość dofinansowania z UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013 wynosi: 1 973 191, 38 zł.

Aktualne informacje na temat jakości powietrza w Legnickim Polu