Pomnik Historii RP

"Legnickie Pole - pobenedyktyński zespół klasztorny" zostało uznane 14 kwietnia 2004r.przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pomnikiem Historii Rzeczypospolitej Polskiej

Tablica pamiątkowa
Tablica pamiątkowa przed wejściem do Kościoła pw. św. Jadwigi (1.10.2005r.)


To najwyższy tytuł, jakim można uhonorować zabytek architektury i kultury w Polsce. Zabytki uznane za pomniki historii mogą liczyć na specjalną opiekę w wypadku klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych, a w mniej dramatycznych okolicznościach - pierwszeństwo przy przyznawaniu dotacji na remonty i konserwację.

Granica zespołu zabytkowego obejmuje obszar dawnego opactwa benedyktynów, wyznaczony od południa ul. Klasztorną, od zachodu ul. św. Jadwigi, od północy ul. Benedyktynów, od wschodu murem granicznym ogrodu klasztornego i zespół kościelny, położony po drugiej stronie ul. św. Jadwigi, w granicach wyznaczonych murem cmentarza, oraz następujące obiekty:
  • kościół p.w. Trójcy Świętej
  • kościół klasztorny
  • klasztor o.o. benedyktynów
  • kościół p.w. Trójcy Świętej
  • pawilon ogrodowy
Mapa
(kliknij na zdjęcie, aby je powiększyć)

Powyższa mapa stanowi załącznik do rozporządzenia z 14.04.2004r.

Tą szczególną formy ochrony - ustanowioną w 1962 r. - zostały objęte do tej pory takie cenne zabytki jak: rezerwat archeologiczny w Biskupinie, klasztor na Jasnej Górze, historyczne centra: Gdańska, Krakowa, Torunia, Wrocławia Zamościa i Warszawy, zamek krzyżacki w Malborku, park pielgrzymkowy w Kalwarii Zebrzydowskiej, katedry w Gnieźnie i Fromborku, Kazimierz Dolny, kopalnie krzemienia z okresu neolitu w Krzemionkach Opatowickich, pole bitwy na Westerplatte i wyspa Ostrów Lednicki, Góra św. Anny - krajobraz kulturowo-przyrodniczy wraz z kompleksem sanktuaryjno-klasztornym, teren bitwy pod Racławicami i twierdza w Srebrnej Górze, założone w średniowieczu opactwo cystersów w Krzeszowie i Park Mużakowski w Łęknicy/Bad Muskau na granicy polsko-niemieckiej, kopalnia rud srebrnoleśnych i sztolnia "Czarny Pstrąg" w Tarnowskich Górach. Jest wśród nich również Legnickie Pole.

ROZPORZĄDZENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 14 kwietnia 2004 r. w sprawie uznania za pomnik historii - pobierz w formacie PDF

Aktualne informacje na temat jakości powietrza w Legnickim Polu