Dotacje na prace konserwatorskie- zmiany

Informujemy, że nastąpiła zmiana zasad i trybu udzielania dotacji z budżetu Gminy Legnickie Pole na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonym na obszarze Gminy Legnickie Pole. Pełną treść uchwały znajdą Państwo tutaj.

Wniosek o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Legnickie Pole na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane

Aktualne informacje na temat jakości powietrza w Legnickim Polu