Zatrudnienie, Praktyki

Średnia wieku, Wykształcenie w urzędzie, Wynagrodzenie, Praktyki studenckie

Zatrudnienie w urzędzie

 • wójt, sekretarz i skarbnik gminy
 • 19 pracowników merytorycznych
 • 9 pracowników obsługi, w tym 5 na oczyszczalni ścieków w Biskupicach

Średnia wieku w urzędzie wynosi 43 lata

 • kobiety 45 lat
 • mężczyźni 40 lat

Wykształcenie w urzędzie

Wskaźnik osób z wykształceniem wyższym wynosi 68%.

Wykształcenie wyższe posiada 15 osób następujących specjalności:
 • administracja publiczna
 • prawo
 • inżynieria środowiska
 • inżynieria sanitarna
 • pedagogika w zakresie pracy socjalnej
 • inżynieria zarządzania produkcją
 • wojska chemiczne
 • finanse i bankowość
 • zarządzanie i marketing
 • teologia
Wykształcenie średnie posiada 7 osób następujących specjalności:
 • ogólnokształcące
 • technik ekonomista
 • technik budowlany
 • technik rolnik
 • technik mechanik

Wynagrodzenie

Średnie wynagrodzenie miesięczne brutto pracowników zatrudnionych na stanowiskach:
 • inspektora wynosi 2.526 zł
 • podinspektora wynosi 2.359 zł
Wynagrodzenia miesięczne brutto osób zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych wynoszą:
 • wójt - 7.090 zł
 • sekretarz - 4.200zł
 • p.o.skarbnika - 3.295zł
Średnie miesięcznie wynagrodzenie brutto pracowników obsługi to 1.799zł.

Praktyki studenckie

W dniu 23 czerwca 1999r. zawarto w Legnicy porozumienie między Urzędem Gminy Legnickie Pole a Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Legnicy w sprawie praktyk studenckich.
Na mocy tego porozumienia praktykę w Urzędzie Gminy odbyło dotychczas 31 studentów. W kolejnych latach liczba studentów, którzy odbyli praktykę przedstawia się następująco:
 • 1999r. - 6 osób
 • 2000r. - 2 osoby
 • 2001r. - 2 osoby
 • 2002r. - 1 osoba
 • 2003r. - 7 osób
 • 2004r. - 8 osób
 • 2005r. – 5 osób
 • 2006r. - 4 osoby
Na mocy jednorazowego porozumienia z Akademii Rolniczej we Wrocławiu. praktyki studenckie odbyło:
 • 2003r. 2 studentów
 • 2004r. 2 studentów
 • 2005r. 2 studentów
 • 2006r. 1 student
W roku 2004r. dwie osoby, a w 2005r. – również dwie osoby odbyły praktyki uczniowskie.
Ponadto w latach 2000 - 2003 w Urzędzie Gminy w ramach stażów absolwenckich zatrudniono 5 osób.

Aktualne informacje na temat jakości powietrza w Legnickim Polu