Modernizacja przy Benedyktynów zakończona!

benedyktynowDobiegły końca prace związane z modernizacją schodów i nawierzchni chodnika przy sali bankietowej przy ul. Benedyktynów w Legnickim Polu. Zadanie zrealizowano w ramach współpracy z Lokalną Grupą Działania Partnerstwo Kaczawskie. Zadanie zrealizowane zostało dzięki wsparciu z udziałem środków EFRROW na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 102.340,00 złotych.
W ramach projektup.n. ,,Poprawa wizerunku miejscowości Legnickie Pole poprzez budowę infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej na terenie dawnego kompleksu klasztornego w Legnickim Polu. Nowe miejsce rekreacji przy Benedyktynów w zakresie przebudowy placu z organizacją małej architektury pod miejsce wypoczynku dla turystów”. Bezpośrednio przy sali, powstało miejsce rekreacyjne- altana wraz z ławkami do odpoczynku, zostały zamontowane także tablice informacyjne dla turystów odwiedzających Legnickie Pole oraz wszystkich mieszkańców.
 Europejski_Fundusz_Rolny_na_rzecz_Rozwoju_Obszarów_Wiejskich-1.jpg
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Aktualne informacje na temat jakości powietrza w Legnickim Polu