Podstrefa

Podstrefa Legnickie Pole, 48 ha

Podstrefa
(kliknij na zdjęcie, aby je powiększyć)

Podstrefa Legnickie Pole, 48 ha

Ogólna charakterystyka

Położenie geograficzne

 • Centralna część województwa dolnośląskiego, gmina Legnickie Pole, przedmieścia Legnicy, południowo-zachodnia Polska
 • Odległości do granic Polski : Legnica - Zgorzelec: 89 km (granica niemiecka)
 • Legnica - Świnoujście: 397 km (wybrzeże polskie)
 • Legnica - Jakuszyce: 83 km (granica czeska)
 • Legnica - Medyka: 595 km (granica ukraińska)
 • Położenie nad poziom morza: 125 - 135 m n.p.m. Teren stopniowo wznosi się w kierunku autostrady

Charakterystyka działek

Teren przemysłowy przeznaczony pod inwestycje typu greenfield, płaski, o regularnych kształtach, uzbrojony, dobrze skomunikowany, wolny od zabudowan, obiektów chronionych przyrody ożywionej i nieożywionej, wysokiej zieleni, zanieczyszczen chemicznych lub innych przekraczających normy, nie zagrożony występieniem klęsk żywiołowych (powodzie, wstrząsy sejsmiczne i in.); brak stanowisk archeologicznych; poprzednie użytkowanie - rolne.
Łączna powierzchnia obszaru wynosi 48.7725 ha.

Infrastruktura komunikacyjna

 • autostrada A4 (wschód-zachód) - 2 km
 • droga krajowa E65 (północ-południe) - 1 km od obszaru
 • linia kolejowa - na granicy zachodniej obszaru
 • stacja kolejowa przeładunkowa - 5 km
 • lotniska: lokalne w Legnicy - 4 km (loty czarterowe krajowe i zagraniczne), międzynarodowe we Wrocławiu - 70 km
 • transport wodny - port rzeczny na Odrze w Głogowie - 65 km

Infrastruktura techniczna

Infrastruktura techniczna przebiega w większości w odległości 150 m od zachodniej granicy obszaru na terenie Podstrefy Legnica.
Doprowadzenie mediów na teren Podstrefy Legnickie Pole nastąpi w momencie pojawienia się zapotrzebowania.

 • energia elektryczna - zasilanie podwójne kablami 20 kV; dostępna rezerwa mocy 6 MW; prowadzona obecnie linia zwiększy rezerwę do 10 MW
 • sieć wodociągowa o przekroju 225 - 160 mm, ilość wody do 100 m3/h, ciśnienie 0.35 MPa
 • sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej oraz deszczowej; zdolność odbioru ścieków do 100 m3/h
 • sieć gazowa średniego (0,5 MPa) ciśnienia, zasilanie gazem ziemnym typu Gz-50, SRP I° 1000 m3/h 1,6/0,5 MPa
 • sieć telefoniczna i teleinformatyczna światłowodowa; dostępna każda ilość przyłączy oraz pełen zakres usług oferowany na rynku
 • budowa dróg wewnętrznych w momencie wystąpienia zapotrzebowania; obecnie dojazd do obszaru drogą lokalną (ulica Gniewomierska)
 • możliwość wybudowania bocznicy kolejowej do linii kolejowej przebiegającej przy zachodniej granicy obszaru

 

Podatki i opłaty lokalne

Podatek od nieruchomości w skali rocznej:

 • grunty przemysłowe: 0,64 PLN/m2
 • budynki związane z działalnością: 17,40 PLN/m2
 • inne budowle: 2% wartości

 

Podatki i opłaty lokalne

 • Legnica – 6 km (108.000 mieszkańców)
 • Wrocław - 70 km (634.000 mieszkańców)
 • Lubin - 20 km (90.000 mieszkańców)
 • Polkowice - 35 km (26.000 mieszkańców)
 • Złotoryja - 18 km (18.000 mieszkańców)
 • Bolesławiec - 50 km (44.000 mieszkańców)
 • Głogów - 60 km (89.000 mieszkańców)

Status prawny

Własność Agencji Nieruchomości Rolnej

Warunki zagospodarowania przestrzennego

 • minimalna wielkość działki: 0,25 ha
 • maksymalna zabudowa działki: 85% powierzchni, w tym: do 60% budynki15% - 20% parkingi 25% - 30% place
 • maksymalna wysokość budynków: IV kondygnacje lub 17 m licząc od poziomu posadowienia posadzki budynku
 • maksymalna wysokość obiektów technologicznych typu kominy, maszty, silosy, itp. - nie powinna przekraczać 36 m (168 m n.p.m.)
 • powierzchnia terenów zielonych nie została określona; zalecana kompozycja z żywopłotów, szpalerów drzew i krzewów oraz skupisk drzew ozdobnych

Aktualne informacje na temat jakości powietrza w Legnickim Polu