Strefa Przedsiębiorcy

Nowelizacja Kodeksu Postępowania Administracyjnego

1 czerwca 2017 r. weszła w życie przygotowana w Ministerstwie Rozwoju, we współpracy z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji, nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego (KPA). Opracowana w ramach pakietu „100 zmian dla firm – Pakiet ułatwień dla przedsiębiorców” ustawa jest jednocześnie najobszerniejszą i najbardziej kompleksową zmianą KPA od kilkudziesięciu lat.

Trzy cele nowelizacji KPA:

1. przyspieszenie postępowań administracyjnych;
2. wprowadzenie ram dla bardziej partnerskich relacji między administracją i obywatelami;
3. zapewnienie adekwatności administracyjnych kar pieniężnych do przypadków naruszenia prawa.


Aby ułatwić stosowanie nowych przepisów, Ministerstwo Rozwoju opracowało dostępną niżej broszurę informacyjną. Jest to poradnik, opisujący nowo wprowadzone zasady i instytucje. Szczególną uwagę zwrócono na kwestie praktyczne, istotne z punktu widzenia organów administracji oraz stron postępowań administracyjnych.


Nowelizacja KPA - Czego dotyczą zmiany i jak je stosować?

Aktualne informacje na temat jakości powietrza w Legnickim Polu