Strefa Przedsiębiorcy

Kącik Przedsiębiorcy

Mikroporady.pl

Kącik Przedsiębiorcy, jest to miejsce, w którym Lokalny Mikro - Przedsiębiorca - uzyska w formie uporządkowanej: pomocne informacje, porady, formularze, wzory umów, informacje prawne, linki do instytucji wspierających mikro-przedsiębiorców, a także uzyska bezpłatne e-Porady, Konsultacje, w zakresie rozpoczynania i prowadzenia działalności gospodarczej etc.- kompendium narzędzi możliwych do przekazania w tej formie, pozwalających mikro-przedsiębiorcom uzyskać pożądane i przydatne informacje.

Ze wszystkich dokumentów, instrukcji, regulaminów, porad, e-porad niezbędnych dla mikro- firm, które znajdują się w bezpłatnym i innowacyjnym serwisie www.mikroporady.pl można korzystać bezpłatnie w nieograniczonym czasie .

     Udostępniona baza materiałów i dokumentacji zawiera m.in.:

  • ponad 1200 wyjaśnień, uwag, komentarzy i orzecznictwa prawnego - związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej
  • wzory dokumentów w wielu wariantach i wersjach - w formie do natychmiastowego zastosowania - do bezpłatnego pobrania,
  • formularze umów niezbędnych dla prowadzenia mikro i małej firmy, przydatnych na każdym etapie prowadzenia firmy,
  • ponad 180 rekomendacji, porad i instrukcji przygotowanych przez ekspertów z dziedziny prawa, zarządzania, marketingu i innych, uwzględniających specyfikę prowadzenia małej firmy,
  • kazusy obrazujące "przykłady z życia" na podstawie orzeczeń SN i NSA w sprawach gospodarczych dotyczących mikro firm,
  • wyjaśnienia potrzebnych i niezbędnych pojęć, definicji - przydatnych przy prowadzeniu działalności gospodarczej,
  • e-Porady, konsultacje, gdzie można - poprzez sieć Internet - zadać pytanie naszym ekspertom i bezpłatnie uzyskać odpowiedź


Na stronie www.mikroporady.pl - można znaleźć także pomoc w zakresie sporządzania przez Mikro-Przedsiębiorców dokumentów w kontakcie z JST więcej: http://mikroporady.pl/prowadzenie-dzialalnosci/twoj-kontakt-z-urzedem.html

e porady konsultacje 340

Aktualne informacje na temat jakości powietrza w Legnickim Polu