Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2014 r.

Uchwała do pobrania Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014
- pobierz teść uchwały (format PDF)

Aktualne informacje na temat jakości powietrza w Legnickim Polu