Panorama Legnicka, 23 lutego 2016 r.

mpanorama legnicka 23022016

Zobacz - Panorama Legnicka z Gminą Legnickie Pole, 23 lutego 2016 r.

Aktualne informacje na temat jakości powietrza w Legnickim Polu