Panorama Legnicka, 22 grudnia 2015 r.

panorama legnicka 22 grudnia 2015 r.

Zobacz - Panorama Legnicka z Gminą Legnickie Pole, 22 grudnia 2015 r.

Aktualne informacje na temat jakości powietrza w Legnickim Polu