Panorama Legnicka, 29 września 2015 r.

Panorama Legnicka, 29 września 2015 r.

Zobacz - Panorama Legnicka z Gminą Legnickie Pole, 29 września 2015 r.

Aktualne informacje na temat jakości powietrza w Legnickim Polu