Contact

Důležitá telefonní čísla:
Obecní úřad v Lehnickém Poli - 076 8582810, 076 8582811
Farnost sv. Hedviky Slezské - 076 8582185
Obecní středisko kultury a sportu - 076 8582827
Obecní zdravotní středisko - 076 8582825
Obecní středisko sociální pomoci - 076 8582823
Zařízení OSiR (kemping) - 076 8582397
Muzeum bitvy u Lehnice - 076 8582398
Motel "Dworek" - 076 8582088

 

 

 


Aktualne informacje na temat jakości powietrza w Legnickim Polu