Skorzystaj z nieodpłatnej pomocy prawnej

Grafika.pngOsoby w trudnej sytuacji mogą znaleźć nieodpłatną, profesjonalną pomoc w jednym z 1500 punktów w całej Polsce.
Kto może otrzymać pomoc?
• Każda osoba w trudnej sytuacji życiowej w każdej życiowej sprawie, w tym między innymi w sprawach majątkowych, socjalnych, mieszkaniowych, konsumenckich, rodzinnych, czy pracowniczych;
• Osoby samozatrudnione – osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą (niezatrudniające pracowników przez minimum 12 miesięcy) mogą liczyć na pomoc również z wnioskami do ZUS, Urzędu Skarbowego, Urzędu Pracy.

Bezpłatny dowóz do lokali wyborczych!

WYBORY-Godziny-przyjazdu-i-odjazdu.jpg

Stypendium Wójta Gminy Legnickie Pole

indeks.jpgPrzypominamy, iż do 15 lipca 2020r. można składać wnioski o przyznanie stypendium Wójta Gminy Legnickie Pole.
Stypendium może być przyznane uczniom zamieszkującym teren Gminy Legnickie Pole, uczęszczającym do klas I-VIII szkół podstawowych oraz liceów ogólnokształcących i profilowanych oraz techników.

Samospis rolny

Spis rolnySpis rolny jest jedynym badaniem statystycznym dostarczającym szerokiego zakresu informacji o gospodarstwach rolnych na wszystkich szczeblach podziału terytorialnego kraju. Dane ze spisu są wykorzystywane do oceny zastosowanych i kreowania nowych narzędzi Wspólnej Polityki Rolnej. Zachęcamy do samodzielnego spisu.

Nabór kandydatów na rachmistrzów do PSR2020

plakat rekuratcja rachmistrzow 2020 06 15Od 15 czerwca do 8 lipca 2020 r. w urzędach gmin trwa nabór na rachmistrza do Powszechnego Spisu Rolnego 2020
Urzędy gmin w całej Polsce rozpoczęły 15 czerwca br. nabór na rachmistrzów do Powszechnego Spisu Rolnego, który będzie przeprowadzany od 1 września do 30 listopada.
Jeśli Państwo chcieliby pracować jako rachmistrze spisowi, zapraszamy do urzędu gminy, nabór trwa do 8 lipca br.

Dopłaty 2020 - biura powiatowe otwarte dłużej

arimr15 czerwca jest ostatnim dniem na złożenie wniosku o płatności bezpośrednie i obszarowe z PROW w kampanii 2020.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom swoich beneficjentów, Agencja wydłuża pracę biur powiatowych w całym kraju – dzisiaj będą one otwarte od 7:30 do godz. 22.00.

Składający dokumenty rolnicy mogą otrzymać w placówkach ARiMR niezbędne wsparcie techniczne przy wypełnianiu wniosku.

Przedłużona kampania dopłat bezpośrednich za 2020 rok powoli dobiega końca. Do 10 czerwca Agencja zarejestrowała blisko 1,2 mln wniosków.

Biura powiatowe ARiMR będą przyjmowały wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich i obszarowych z PROW. Można je składać zarówno przez aplikację eWniosekPlus, jak i w wersji papierowej. Można je również złożyć poprzez platformę ePUAP, przesłać pocztą tradycyjną lub pozostawić w udostępnionej wrzutni na dokumenty.

Wnioski o dopłaty bezpośrednie i obszarowe za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus będzie można składać również po 15 czerwca 2020 r. Jednak za każdy dzień roboczy opóźnienia (ostateczny termin ich przyjmowania upływa 10 lipca 2020 r.), należna kwota płatności zostanie pomniejszona o 1 proc.

Informacja dotycząca przyjmowania zgłoszeń kandydatów do pracy w obwodowych komisjach wyborczych w związku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

W dniu 12 czerwca 2020 r. (piątek) zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych będą przyjmowane w Urzędzie Gminy Legnickie Pole (biuro podawcze na parterze) w godzinach od 9.00 do 13.00.

Aktualne informacje na temat jakości powietrza w Legnickim Polu