Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej.

 ImageLato dobiega końca, a tym czasem na terenie Gminy trwa projekt inwestycyjny pod nazwą: „Wzrost efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej w gminie Legnickie Pole.” Projekt obejmuje piętnaście obiektów. Do tej pory rozpoczęto prace modernizacyjne w zespole szkół w Legnickim Polu, w szkole podstawowej w Bartoszowie, a także w sali gimnastycznej przy szkole w Mikołajowicach. Prace prowadzi firma HYDROCHEM DGE z Warszawy, która przedstawiła najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu przetargowym ogłoszonym przez gminę.
Z uwagi na przerwę wakacyjną prace zostały rozpoczęte od szkół, aby w nowym roku szkolnym dzieci rozpoczęły naukę w odnowionych i ocieplonych budynkach – stwierdza Wójt Gminy Aleksander Kostuń. Całkowite koszty realizacji tego przedsięwzięcia wynoszą 4 372 899 złotych i finansowane są z dotacji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w ramach programu System Zielonych Inwestycji – dodaje Krzysztof Duszkiewicz – Sekretarz Gminy. Planowany termin zakończenia realizacji przedsięwzięcia to 31 maja 2014 roku. Firma w ramach projektu wykona ocieplenia ścian i stropodachów, naprawę elewacji budynków, wymianę stolarki drzwiowej i okiennej oraz wykona gruntową modernizację instalacji centralnego ogrzewania. Mam nadzieję, że warunki atmosferyczne będą sprzyjające, aby w tym roku jak najdłużej kontynuowano prace termomodernizacyjne – podsumowuje Duszkiewicz.

Image

Aktualne informacje na temat jakości powietrza w Legnickim Polu