Rolnictwo

Nowe zasady usuwania drzew z terenu nieruchomości należących do osób fizycznych

drzewo00Znowelizowana ustawa o ochronie przyrody określa nowe zasady usuwania drzew z terenu nieruchomości należących do osób fizycznych. Zgodnie z jej zapisami usunięcie drzewa trzeba zgłosić do urzędu gminy.

Treść zgłoszenia powinna zawierać:
- imię i nazwisko wnioskodawcy,
- oznaczenie nieruchomości, z której drzewo ma być usunięte,
- rysunek lub mapkę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości (mogą być odręczne).

Czytaj więcej: Nowe zasady usuwania drzew z terenu nieruchomości należących do osób fizycznych

Melioracje

Konserwacja rowów melioracji szczegółowych na terenie gminy Legnickie Pole w latach 2004 -2007

Czytaj więcej: Melioracje

Doradztwo rolnicze

Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Czytaj więcej: Doradztwo rolnicze

Rolnictwo, leśnictwo, gospodarka wodna

Charakterystyka glebowo-rolnicza i przyrodnicza w gminie, Warunki klimatyczne, Lasy i zadrzewienia, Warunki hydrograficzne i hydrologiczne

Czytaj więcej: Rolnictwo, leśnictwo, gospodarka wodna