Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Gmina realizuje kolejny duży projekt. Termomodernizacja.

ImageMiesiące letnie to często czas urlopów i wypoczynku. Tymczasem w Urzędzie Gminy trwają ostatnie uzgodnienia związane z realizacją nowego projektu inwestycyjnego pod nazwą: „Wzrost efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej w gminie Legnickie Pole”. Program obejmuje remont piętnastu obiektów użyteczności publicznej na terenie naszej gminy - stwierdza Wójt Gminy Aleksander Kostuń. Termomodernizacja obejmować będzie m.in. ocieplenia ścian i stropodachów, naprawę elewacji budynków, wymianę stolarki drzwiowej i okiennej, oraz gruntowną modernizację instalacji centralnego ogrzewania - wylicza wójt gminy.
Całkowite koszty realizacji tego przedsięwzięcia wynosi 4 372 899 złotych i finansowana jest z dotacji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w ramach programu System Zielonych Inwestycji - dodaje Krzysztof Duszkiewicz - Sekretarz Gminy. Wykonawcą projektu jest firma HYDROCHEM DGE z Warszawy, która przedstawiła najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu przetargowym ogłoszonym przez gminę - podsumowuje Duszkiewicz.
Termin zakończenia realizacji przedsięwzięcia określony został do 31 maja 2014 roku.

Budynki użyteczności publicznej objęte programem:

I. Budynek byłego przedszkola w Legnickim Polu przy ul. Św. Jadwigi,
II. Zespół Szkół w Legnickim Polu przy ul. Kosmy Damiana Asama,
III. Sala Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Legnickim Polu przy ul. Benedyktynów,
IV. Oddział przedszkolny w Bartoszowie,
V. Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Legnickim Polu,
VI. Sala gimnastyczna przy Szkole Podstawowej w Mikołajowicach,
VII. Siedziba GOKIS, GOPS oraz GZGK przy ul. Henryka Pobożnego w Legnickim Polu
VIII. Szkoła Podstawowa w Bartoszowie,
IX. Szkoła Podstawowa w Mikołajowicach,
X. Świetlica wiejska w Gniewomierzu,
XI. Świetlica wiejska w Koskowicach,
XII. Świetlica wiejska w Lubieniu,
XIII. Świetlica wiejska w Bartoszowie,
XIV. Świetlica wiejska w Taczalinie,
XV. Świetlica wiejska w Nowej Wsi Legnickiej.

Tekst: Dancewicz Monika

Image

Aktualne informacje na temat jakości powietrza w Legnickim Polu