Organizacje pozarządowe

Organizacje pozarządowe a koronawirus

Przekazujemy informacje dla organizacji pozarządowych dotyczące uprawnień, jakie uzyskały organizacje pozarządowe w czasie epidemii.
Lista konkursów - wrzesień 2020 
Artykuł - część 1
Artykuł - część 2 

11 mln złotych na dofinansowanie KGW

Ruszył nabor wnioskow o dotacje dla KGW na rok 20192Tylko do końca września koła gospodyń wiejskich mogą ubiegać się w ARiMR o dotację na swoją działalność. W tym roku na wsparcie tych organizacji przewidziano 40 mln zł. Do końca sierpnia złożyły one wnioski o przyznanie pomocy na kwotę blisko 29 mln zł. Oznacza to, że nadal są dostępne środki, o które mogą aplikować KGW. Nie warto zwlekać.
Pierwszym warunkiem, by sięgnąć po wsparcie z ARiMR, jest zarejestrowanie koła w Krajowym Rejestrze Kół Gospodyń Wiejskich prowadzonym właśnie przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Teraz figuruje w nim blisko dziewięć i pół tysiąca organizacji tego typu. 
Wysokość pomocy uzależniona jest od liczby członków koła. I wynosi: 3 tys. zł – dla koła liczącego nie więcej niż 30 członków, 4 tys. zł – jeśli koło liczy od 31 do 75 członków i 5 tys. zł – w przypadku, gdy koło tworzy ponad 75 osób.

Czytaj więcej: 11 mln złotych na dofinansowanie KGW

KONKURS GRANTOWY LGD „Partnerstwo Integracja Turystyka”

721535d160dde0dcf5.jpgWsparcie podmiotów zajmujących się sferą dziedzictwa lokalnego w narzędzia do kontynuacji działalności kulturowej, artystycznej związanej z tożsamością LGD „PIT”.
Wnioski można składać w terminie od 1 do 13 lipca 2020 r. w godzinach pracy Urzędu Gminy Legnickie Pole.
Wniosek składa się bezpośrednio tj. osobiście lub pocztą do Urzędu Gminy Urzędu Gminy Legnickie Pole.

Czytaj więcej: KONKURS GRANTOWY LGD „Partnerstwo Integracja Turystyka”

Harmonogram konkursów na maj 2020

Aktualny harmonogram konkursów dla organizacji pozarządowych na kwiecień 2020 znajdą Państwo TUTAJ.

Ważna informacja dotycząca pracy on-line

Przekazujemy informację Urzędu Marszłąkowskiego Województwa Dolnośląskiego dotyczącą możliwości pracy i głosowania on-line - zmiany w ustawach o fundacjach i Prawa o stowarzyszeniach.
Pełna treść artykułu znajduje się TUTAJ.

Działaj lokalnie - nowy konkurs

Szanowni Państwo,

na platformie http://www.system.dzialajlokalnie.pl/ zamieszczony został konkurs dotacyjny w ramach programu „Działaj Lokalnie” realizowanego przez Stowarzyszenie Kaczawskie dla organizacji i instytucji, jak również grup nieformalnych mających siedzibę na ternie gmin: Bolków, Jawor, Jeżów Sudecki, Krotoszyce, Legnickie Pole, Męcinka, Mściwojów, Świerzawa, Paszowice, Pielgrzymka, Ruja, Wojcieszów, Wądroże Wielkie, Zagrodno, Złotoryja gmina wiejska oraz Złotoryja gmina miejska.

W ramach konkursu rozdysponowanych zostanie aż 55.000 zł na realizację oddolnych inicjatyw. Kwota jednorazowej dotacji nie może przekroczyć 6.000,00 zł.

Czytaj więcej: Działaj lokalnie - nowy konkurs

Harmonogram konkursów na kwiecień 2020

Aktualny harmonogram konkursów dla organizacji pozarządowych na kwiecień 2020 znajdą Państwo TUTAJ.

Otwarty konkurs na realizację zadań publicznych

Zapraszamy organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do składania ofert konkursowych na realizację zadań publicznych.

Pełną treść zarządzeń dotyczących otwarcia konkursów znajdą Pańso w Zarządzeniu nr 18 oraz Zarządzeniu nr 19. 

Zmiany w sporządzeniu sprawozdania finansowego za 2019 r.

Zgodnie z ustawą o rachunkowości, organizacje pozarządowe mają obowiązek sporządzić sprawozdanie finansowe za ubiegły rok w ciągu trzech miesięcy od zakończenia roku obrotowego. Dla zdecydowanej większości organizacji będzie to 31 marca 2020 r.
Szczegóły

Ważny komunikat!

KOMUNIKATZ przykrością informujemy, że w związku z nieuchwaleniem przez Radę Gminy Legnickie Pole budżetu na rok 2020, jesteśmy zmuszeni unieważnić otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2020.
Pełna treść zarządzenia

Aktualne informacje na temat jakości powietrza w Legnickim Polu