Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Trwają prace budowlane.

ImageWiosenna aura sprzyja pracom budowlanym. Trwają remonty kilku odcinków dróg gminnych. Obecnie realizowane są prace w Nowej Wsi Legnickiej gdzie modernizowana jest droga dojazdowa do osiedla oraz garaży w ciągu ul. Gniewomierskiej. Całkowicie nowa nawierzchnia z kostki betonowej powstaje na ul. Słowackiego w Legnickim Polu.
Finalizujemy remont piętnastu obiektów użyteczności publicznej objętych projektem
„Wzrost efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej w gminie Legnickie Pole”.

Całkowity koszt termomodernizacji wynosi 4 372 899 zł i finansowany jest z dotacji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w ramach programu System Zielonych Inwestycji.

Niebawem również przystępujemy do kontynuacji prac budowlanych na ul. Rycerskiej gdzie ułożona zostanie kostka betonowa na całej długości jezdni.

Image

Image

Aktualne informacje na temat jakości powietrza w Legnickim Polu