Lehnické Pole

Dějiny Lehnického Pole (Legnickie Pole), malé vísky na předměstí města Lehnice (Legnica) poblíž dálnice A 4, jsou svázány s obranou křesťanských a celoevropských hodnot. Toto místo se trvale zapsalo do historie jako dějiště jedné z nejproslulejších evropských válečných bitev. V bitvě u Lehnice, která se odehrála 9. května 1241, se proti Tatarům postavila křesťanská vojska pod vedením slezského knížete Jindřicha Pobožného, syna svaté Hedviky, který v této bitvě padl. Tradice této události je po věky udržována Poláky, Němci i Čechy, katolíky i protestanty. Dokladem toho jsou každoroční slavnosti, organizované místní farností. Při nich se v Lehnickém Poli setkávají představitelé všech církevních řádů z oblasti Dolního Slezska. V místě, kde polská a slezská kněžna svatá Hedvika (Jadwiga) nalezla tělo svého syna, byl na přelomu XII. a XIII. století založen malý kamenný kostelík Svaté Trojice. Od roku 1961 v něm je umístěno Muzeum lehnické bitvy. Počátkem XVIII. století, v letech 1723 - 1738, byla vedle kostelíka vybudována mohutná svatyně, která se stala významným dokladem křesťanské víry a kultury. Znalci ji hodnotí jako „perlu čistého baroka“ v tomto koutu Evropy. Chrám Povýšení Svatého Kříže a svaté Hedviky Slezské je uznáván jako památka světového významu. Věže této vznešené stavby zdobí knížecí mitry, lesknoucí se v slunci na vrcholech barokních kopulí. Tento pozoruhodný objekt je vidět již z dálky na místě, které sehrálo důležitou úlohu v historii několika zemí. Projektoval ho nejvýznamnější architekt barokní Evropy - Kilián Ignác Dientzenhofer. Největší ozdobou kostela sv. Hedviky jsou fresky zdobící klenby; pocházejí z roku 1733. Jejich autorem byl německý malíř Cosma Damian Asam. Jeho fresky uchvacují především čistotou a sjest bohaté palety barev; dodnes přetrvaly v originální podobě. Asamovy malby jsou navíc charakterizovány hlubokým teologickým obsahem. V centru kopule kostela je zobrazeno nalezení Svatého Kříže biskupem císařovny Heleny Makariem. Kříži se klaní velcí toyoto světa. Na lemu vidíme Marii s děťátkem zašlapující hada, výjev boření pohanské svatyně bohyně Venuše a řadu epizod z misijní práce benediktinů. Nad varhanní emporou je vyobrazení bojiště lehnické bitvy, kde sv. Hedvika předává benediktinům relikvii dřeva Svatého Kříže. Na postranních oltářích se nacházejí obrazy Václava Vavřince Reinera, na hlavním zase obraz Františka de Beckera „Nalezení mrtvého Jindřicha svatou Hedvikou“. Řezbářská ozdoba byla vytvořena pražským mistrem Karlem Josefem Hiernlem. Dokonalé varhany postavil v roce 1731 mistr italského płodu Adam Horatio Casparini. Kostel Povýšení Svatého Kříže a svaté Hedviky je určitě jednou z nejhodnotnějších historických památek Dolního Slezska. Navštěvují ho početní turisté, jakož i historii umění a studenti akademií výtvarného umění z Krakova, Vratislavi, Mnichova a Drážďan. Každým rokem do Lehnického Pole pijaj také studenti oboru historie umění z několika polských univerzit. To dostatečně svědčí o nadregionálním významu chrámu v Lehnickém Poli.

V bediktinských klášterních budovách byla na počátku minulého století umístěna Pruská kadetní škola, ve kterém se mezi jinými učil i Paul von Hindenburg - budoucí polní maršálek a kancléř Říše. Za druhé světové války tu byl umístěn zajatecký tábor pro francouzské, sovětské a jugoslávské vojáky - Offlag VIII F. Po válce byl objekt v Rukuo Rudé armády, později polského vojska. Od roku 1957 se tu nalézá největší polský domov pro tělesně postižené dospělé (Dom Pomoci Społecznej), který poskytuje ubytovací, opatrovnické a výchovné služby osobám vyžadujícím dlouhodobou zdravotní péči. V historicky cenném chrámu v Lehnickém Poli je od roku 1999 prováděna řada oprav a restaurátorských prací. Dosud była opravena střecha kostela, restaurovány byly dvě části fresky C. D. Asama a také čtyři postranní oltáře: svaté Markéty, sv. Benedikta, Matky Boží Bolestné a sv. Vojtěcha. Největší investicí bylo pro farnost v Lehnickém Poli zrestaurování varhan - velmi cenného nástroje od A. H. Caspariniho z roku 1731. Díky velkému úsilí varhanářů a restaurátorů byl varhanům navrácen jejich autentický barokní vzhled i zvuk. Odborné práce, jejichž investorem je zdejší farnost, podporují také Úřad maršálka Dolnoslezského vojvodství, ministr kultury a národního dědictví, obec Lehnické Pole a firma KGHM Polska Miedź a. s. Na návrh farnosti dne 18. dubna 2004 prezident Polské republiky Alexandr Kwaśniewski udělil kosztelu Povýšení svatého Kříže a sv. Hedviky Slezské a zároveň i klášternímu celku v Lehnickém Poli titul národní kulturní památka Polské republiky. Je to nejvyšší ocenění, jaké může polská vláda ud lit kulturní a umělecké památce. V Lehnickém Poli funguje kempink Střediska sportu a rekreacje (Ośrodek Sportu i Rekreacji), který funguje od května do září.

Disponuje 40 lůžky v domcích a 40 místy pro stanování. Středisko se nachází v ulici Henryka Brodatego. Celoročně je v provozu motel Dworek, nacházející se u dálnice A4, přesněji na 96 kilometru ve směru na Jedrzychowice. Příjezd k hotelu je možný také z gniewomierské silnice. Přijíždějícím poutníkům a turistům nabízí ubytování včetně sociálního zařízení, hlídaného parkoviště a výborné kuchyně. Na dálnici ve směru na Vratislav (94 km) se nachází přímý sjezd do Lehnického Pole. U dálničního sjezdu funguje non stop motel a restaurace Orlik s parkovištěm. Přímo z motelu je možno projít historickou lipovou alejí, která je chráněnou Prodi památkou. V současnosti je Lehnické Pole sídlem obce a obecního úřadu. Nachází se tu zdravotní středisko, střediska sociální podpory, kultury a sportu a sdružení škol se sportovní halou. Obec trvale rozvíjí svou technickou infrastrukturu, ale také podmínky pro společenský a kulturní život. Připravuje se výstavba obecní mateřské školy a přibývají nové obytné čtvrti. V roce 2007 byla připravena a otevřena naučná stezka pod názvem „Zlatá stezka“. Vede z centra Lehnického Pole ke starým dolům, ve kterých bylo ve středověku dobýváno zlato. Na území obce se nachází plocha o rozloze 48 ha, patřící ke Zvláštní ekonomické zóně v Lehnici. Její část Lehnické Pole Se nachází ve střední části dolnoslezského vojvodství na předměstí města Lehnice poblíž hlavního komunikačního uzlu - poblíž křižovatky dálnice A4 a silnice I. třídy č. 3. Mají tu své sídlo takové společnosti, jako např. LENOVO, LIDL nebo VOSS.
Rozloha obce Lehnické Pole - 85,4 km2
Počet obyvatel - 4 930


Aktualne informacje na temat jakości powietrza w Legnickim Polu