Rozkład jazy darmowego busa na dzień 4 listopada

przystanek4 listopada br., w dniu II tury wyborów, będzie kursował bus dowożący mieszkańców naszej gminy do lokali wyborczych. Zachęcamy do skorzystania z darmowego transportu, który odbywać się będzie zgodnie z rozkładem jazdy zamieszczonym poniżej.
 

Umowa na azbest podpisana

na stronęDziś Wójt Gminy Legnickie Pole Henryk Babuśka podpisał umowę na dofinansowanie zadania pod nazwą "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Legnickie Pole – etap III”.
Trzeci raz z rzędu gmina Legnickie Pole aktywnie wsparla mieszkańców w rozwiązaniu problemu azbestu. Przez te trzy lata, z tej jak się okazuje atrakcyjnej formy wsparcia skorzystało 84 rodziny z naszej Gminy, udało się usunąć 191,8 ton niebezpiecznego azbestu – mówi Wójt Gminy Legnickie Pole Henryk Babuśka. To nie jedyne proekologiczne działanie wspierające mieszkańców. W tym roku uruchomiliśmy program służący ograniczeniu niskiej emisji na obszarze Gminy Legnickie Pole, polegający na zmianie sytemu ogrzewania. Z tą pomocą dodarliśmy do 34 domostw, które dzięki zaproponowanemu przez Gminę wsparciu zmieniło swoje ogrzewanie na ekologiczne. Działania te z pewnością przyczynią się do poprawy jakości powietrza w Naszej Gminie. Mam nadzieję, że w przyszłości programy te będą kontynuowane – kończy Henryk Babuśka.

Pomoc rolnikom w Gminie Legnickie Pole

wójtWójt Gminy Legnickie Pole Henryk Babuśka, mając na uwadze wysokość szkód, jakie wystąpiły w gospodarstwach rolnych na terenie naszej gminy, przygotował projekt uchwały w sprawie udzielenia ulgi w podatku rolnym w postaci umorzenia podatku rolnego za jeden kwartał 2018 roku. Rolnicy, którzy opłacili podatek w całości za rok bieżący, będą mogli wnioskować o umorzenie podatku rolnego za jeden kwartał w 2019 roku.

Wyniki wyborów samorządowych z dnia 21 października 2018 r.

WYBORYWyniki wyborów samorządowych z 21 października 2018 r. dostępne są na stronie Państwowej Komisji Wyborczej.
Poniżej udostępniamy linki do stron.

WYNIKI WÓJT
WYNIKI RADNI

Sala Bankietowa przy ul. Benedyktynów nabierze nowego blasku

Pragbenedyktynów 1niemy Państwa poinformować, iż sala bankietowa przy ul. Benedyktynów w Legnickim Polu nabierze niebawem nowego blasku.
Wsparcie w wysokości 102.340,00 zł. uzyskane w ramach działań realizowanych przy współpracy z Lokalną Grupą Działania Partnerstwo Kaczawskie pomoże w poprawie atrakcyjności i wizerunku jednego z naszych obiektów. Projekt pod nazwą ,,Poprawa wizerunku miejscowości Legnickie Pole poprzez budowę infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej na terenie dawnego kompleksu klasztornego w Legnickim Polu w zakresie przebudowy placu z organizacją małej architektury pod miejsce wypoczynku dla turystów” zakłada modernizację schodów i nawierzchni chodnika przy sali bankietowej Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu na ul. Benedyktynów 7 w Legnickim Polu.

GOPS w Legnickim Polu przypomina o możliwości składania wniosków o świadczenia na nowy okres zasiłkowy 2018/2019

zasiłkiGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Legnickim Polu przypomina o składaniu wniosków na nowy okres zasiłkowy 2018/2019.
1. Świadczenia rodzinne: Prawo do świadczeń rodzinnych ustala się na okres zasiłkowy tj. od miesiąca listopada br, do miesiąca października roku następnego.
2. Świadczenie wychowawcze (500+): Prawo do świadczenia wychowawczego ustala się na okres zasiłkowy tj. od miesiąca października br, do miesiąca września roku następnego.
3. Fundusz alimentacyjny: Prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego ustala się na okres zasiłkowy tj. od miesiąca października br, do miesiąca września roku następnego.
4. Dobry Start (300+): Świadczenie "Dobry Start" przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24 roku życia. Ważne! Wniosek należy złożyć do 30 listopada br.

                                                                                                                                                    ZAPRASZAMY

Kolejne drogi transportu rolnego w Gminie Legnickie Pole zostały wyremontowane

k 3Dobiegają końca remonty kolejnych dróg gruntowych w Naszej Gminie. W dzisiejszych realiach coraz więcej dróg dojazdowych do pól uprawnych stanowi jednocześnie dojazdy do nowo powstałych domostw.

Sesja Rady Gminy Legnickie Pole

sesjaUroczysta sesja Rady Gminy odbędzie się w dniu 18 października (czwartek) o godzinie 15.00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Legnickim Polu przy ulicy Benedyktynów 7.
Porządek sesji przewiduje:
1. Interpelacje Radnych oraz zapytania Sołtysów i zaproszonych gości.
2. Informacja o działalności Wójta w okresie międzysesyjnym, w szczególności z wykonania uchwał Rady Gminy.
3. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2018r.
4. Informacja o podmiotach, w których będzie wykonywana kara ograniczenia wolności w 2019r.
5. Przyjęcie uchwał w sprawach:
    1) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia statutu gminy Legnickie Pole,
   2) zmiany uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem i w miejscu sprzedaży oraz określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Legnickie Pole.
6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.