GOPS w Legnickim Polu przypomina o możliwości składania wniosków o świadczenia na nowy okres zasiłkowy 2018/2019

zasiłkiGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Legnickim Polu przypomina o składaniu wniosków na nowy okres zasiłkowy 2018/2019.
1. Świadczenia rodzinne: Prawo do świadczeń rodzinnych ustala się na okres zasiłkowy tj. od miesiąca listopada br, do miesiąca października roku następnego.
2. Świadczenie wychowawcze (500+): Prawo do świadczenia wychowawczego ustala się na okres zasiłkowy tj. od miesiąca października br, do miesiąca września roku następnego.
3. Fundusz alimentacyjny: Prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego ustala się na okres zasiłkowy tj. od miesiąca października br, do miesiąca września roku następnego.
4. Dobry Start (300+): Świadczenie "Dobry Start" przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24 roku życia. Ważne! Wniosek należy złożyć do 30 listopada br.

                                                                                                                                                    ZAPRASZAMY

Kolejne drogi transportu rolnego w Gminie Legnickie Pole zostały wyremontowane

k 3Dobiegają końca remonty kolejnych dróg gruntowych w Naszej Gminie. W dzisiejszych realiach coraz więcej dróg dojazdowych do pól uprawnych stanowi jednocześnie dojazdy do nowo powstałych domostw.

Sesja Rady Gminy Legnickie Pole

sesjaUroczysta sesja Rady Gminy odbędzie się w dniu 18 października (czwartek) o godzinie 15.00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Legnickim Polu przy ulicy Benedyktynów 7.
Porządek sesji przewiduje:
1. Interpelacje Radnych oraz zapytania Sołtysów i zaproszonych gości.
2. Informacja o działalności Wójta w okresie międzysesyjnym, w szczególności z wykonania uchwał Rady Gminy.
3. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2018r.
4. Informacja o podmiotach, w których będzie wykonywana kara ograniczenia wolności w 2019r.
5. Przyjęcie uchwał w sprawach:
    1) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia statutu gminy Legnickie Pole,
   2) zmiany uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem i w miejscu sprzedaży oraz określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Legnickie Pole.
6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

Dobra wiadomość dla Seniorów

senior Mamy dobrą wiadomość dla Seniorów z Gminy Legnickie Pole. Będzie Klub Seniora. Umowa o dofinansowanie została już podpisana.
Gmina Legnickie Pole wzięła udział w konkursie ogłoszonym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o dofinansowanie projektu utworzenia na terenie gminy Klubu Seniora. Projekt został pozytywnie oceniony i zakwalifikowany do dofinansowania. Pozyskana kwota 72 000 zł stanowi 80% kosztów realizacji projektu. Środki finansowe zostaną przeznaczone m.in. na modernizację pomieszczeń po dawnym GZGK, zakup mebli kuchennych pod zajęcia kulinarne, zakup stołów i krzeseł, doposażenie pomieszczeń, remont łazienek i dostosowanie ich do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zamontowana zostanie klimatyzacja, a w przyszłości wyposażona zostanie pracownia komputerowa. Klub prowadzić będzie zajęcia i przedsięwzięcia kulturalne, edukacyjne i integrujące zgodnie z oczekiwaniami seniorów oraz ich predyspozycjami. Najważniejszym celem działań Klubu jest aktywizacja społeczna, kulturalna i psychofizyczna wszystkich jego członków.

SPOTKANIE INFORMACYJNE - PROGRAM „CZYSTE POWIETRZE”

czyste powietrze obrazekWFOśiGW we Wrocławiu zaprasza mieszkańców gminy Legnickie Pole zainteresowanych skorzystaniem z dofinansowania na wymianę pieców i wykonanie gruntownej termomodernizacji domów jednorodzinnych do udziału w spotkaniu informacyjnym, które odbędzie się 09 października 2018 r. o godzinie 18.00 w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu przy ul. Benedyktynów 7 w Legnickim Polu.
Podczas spotkań pracownicy Funduszu przybliżą założenia Programu „Czyste Powietrze” oraz wyjaśniają jak będzie można poprawnie składać wnioski.

Więcej informacji na stronie WFOŚiGW we Wrocławiu https://wfosigw.wroclaw.pl/czyste-powietrze/o-programie

Wójt Gminy po raz drugi uhonorował najzdolniejszych uczniów

P1011708„We Are The Champions” wielokrotnie rozbrzmiało echem w odświętnie udekorowanej sali GOKiS-u w Legnickim Polu podczas rozdania po raz drugi już w historii naszej gminy Stypendium Wójta Gminy Legnickie Pole.
We wtorek, 25 września Wójt Gminy Henryk Babuśka uhonorował najzdolniejszych uczniów z Naszej Gminy.
Stypendium przyznane zostało w czterech kategoriach: za wysokie wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

Pierwsza po wakacjach Sesja Rady Gminy

P1011446Dzisiaj odbyła się pierwsza po wakacjach sesja Rady Gminy Legnickie Pole. Po zatwierdzeniu przez radę porządku obrad Wójt Gminy Legnickie Pole Henryk Babuśka odczytał list gratulacyjny i wraz z Panią Starostą Janiną Mazur z szacunkiem i powagą sytuacji wręczyli medale za długoletnie pożycie małżeńskie Państwu Janinie i Adamowi Pasternak, którzy to świętowali pięćdziesiątą rocznicę zawarcia związku małżeńskiego. Jest to zawsze chwila wzruszająca i pełna emocji zarówno dla samych Jubilatów, jak również przybyłych gości. 
W dalszej części obrad Rada Gminy uchwaliła wiele ważnych dla mieszkańców Naszej Gminy projektów uchwał, na koniec Wójt Gminy odpowiedział na część interpelacji radnych i obecnych gości.

Zbiórka odpadów tzw. "problemowych"

gabaryty LPGKSzanowni Mieszkańcy gminy Legnickie Pole.

Przedstawiamy poniżej harmonogram zbiórki odpadów tzw. „problemowych” z obszaru gminy Legnickie Pole: