Umowa na dowóz dzieci podpisana

Untitled design 1W wyniku przeprowadzonego przetargu na usługę dotyczącą dowozu dzieci i uczniów do placówek oświatowych w roku szkolnym 2020/2021, została wybrana firma: Usługi Transportowe Krzysztof Drączkowski Świętokrzyska 9, 59-220 Legnica. Umowa opiewa na kwotę 318 990 złotych brutto. Z przewozu skorzystają również dzieci dojeżdzające do przedszkola. Przewoźnik zapewnia opiekunów, którzy będą dbali o bezpieczeństwo uczniów w trakcie przejazdów. Ponadto wykonawca w ramach wykonywanych usług może pobierać opłaty za przewożenie innych osób w autobusach szkolnych, pod warunkiem zapewnienia miejsc siedzących wszystkim dzieciom. Oznacza to, że każdy może za odpłatnością skorzystać z przejazdu autobusem, oczywiście pod warunkiem, że będzie miejsce siedzące. W trakcie jazdy obowiązkowo należy mieć nałożoną maseczkę.

Aktualne informacje na temat jakości powietrza w Legnickim Polu