Informacja

Wójt Gminy Legnickie Pole informuje, że w dniu 23.01.2020 r. do Urzędu Gminy Legnickie Pole wpłynęło pismo Pana Radnego Piotra Flejterskiego Wiceprzewodniczącego Rady Gminy w Legnickim Polu, w którym poinformował, że zrzeka się mandatu Radnego Gminy Legnickie Pole. O dalszych czynnościach związanych z rezygnacją radnego będziemy na bieżąco informować.

Komunikat

obrady

Otwarcie Klubu Seniora

82780263 3689766274397273 462648083214237696 o22 stycznia odbyło się uroczyste otwarcie Klubu Seniora w Legnickim Polu. Na zaproszenie Wójta Rafała Plezi oraz Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Eweliny Podsiadło, w spotkaniu wzięli udział Prezes Stowarzyszenia Klubu Seniora w Legnickim Polu- Pani Kazimiera Zabłotna wraz z członkami zarządu, kierownicy wszystkich jednostek organizacyjnych gminy, Przewodniczący Rady Gminy wraz z radnymi oraz sołtysi. Klub seniora działa od 1 stycznia 2020 roku, a na jego działalność gmina pozyskała środki w wysokości 120 tysięcy złotych, które zostały przeznaczone na remont i zakup sprzętów do siedziby klubu. Ideą założonego klubu jest aktywizowanie osób, które ukończyły 60 rok życia. Mamy nadzieję, że powstałe miejsce będzie służyć nie tylko seniorom, ale stanie się miejscem, w którym będą łączyć się pokolenia dzielące wspólne pasje.

Ptasia grypa - WAŻNE

KOMUNIKATW związku z wystąpieniem w miejscowości Strupice (gmina Chojnów) ogniska grypy ptaków wywołanej wirusem ptasiej grypy H5N8, w dniach 17, 18 oraz 20 stycznia 2020 r. obradował Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego. Spotkania miały służyć wypracowaniu planu działań zmierzających do zminimalizowania skutków wystąpienia wirusa.

Wirus ptasiej grypy H5N8 jest zupełnie niegroźny dla człowieka.

Sieć światłowodowa na terenie Gminy Legnickie Pole

Infografika str.1Na obszarze naszej gminy ruszyła realizacja Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC) wspierającego budowę sieci światłowodowej w lokalizacjach, gdzie usługi te nie były wcześniej dostępne. Do końca 2021 roku na terenie całego kraju powstanie infrastruktura światłowodowa obejmująca swoim zasięgiem ponad pół miliona gospodarstw domowych i blisko 2 tysiące jednostek oświatowych.

Fotowoltaika dla gospodartw domowych

Wszystkich mieszkańców, zainteresowanych zastosowaniem odnawialnych źródeł energii w swoich gospodarstwach, zapraszamy na spotkanie z przedstawicielami firmy piTERN sp. z o.o.
PLAKAT LEGNICKIE POLE

Spotkanie z mieszkańcami Gniewomierza

Serdecznie zapraszamy mieszkańców Gniewomierza do udziału w zebraniu wiejskim, na którym będą omawiane sprawy bieżące sołectwa.

Spotkanie odbędzie się 20 stycznia (poniedziałek) 2020 roku o godzinie 1800 w świetlicy wiejskiej w Gniewomierzu.

W zebraniu będzie uczestniczył także Wójt Gminy Legnickie Pole.

Aktualne informacje na temat jakości powietrza w Legnickim Polu