1 maja

1 MAJAW Polsce Święto Pracy zostało ustanowione świętem państwowym w 1950 roku, na całym świecie obchodzone jest właśnie 1 maja. W tym dniu szczególnie zwracamy uwagę na ludzką pracę, zarówno w aspekcie gospodarczym jak i społecznym. Dziś obchodzimy także 16. rocznicę wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Owocem tamtego historycznego wydarzenia jest największy w dziejach Polski i powojennej historii awans cywilizacyjny.

Aktualne informacje na temat jakości powietrza w Legnickim Polu