Spotkanie z mieszkańcami Taczalina

Serdecznie zapraszamy mieszkańców Taczalina do udziału w zebraniu wiejskim, na którym będą omawiane sprawy bieżące sołectwa.

Spotkanie odbędzie się 7 stycznia 2020 roku o godzinie 1700 w świetlicy wiejskiej w Taczalinie.

W zebraniu będzie uczestniczył także Wójt Gminy Legnickie Pole.

Aktualne informacje na temat jakości powietrza w Legnickim Polu