Stan epidemii

Copy of GMINA LEGNICKIE POLE120 marca w Polsce został wprowadzony stan epidemii, co oznacza zawieszenie zajęć dydaktycznych i wydarzeń kulturalnych do Świąt Wielkanocnych. Rozporządzenie o stanie epidemii zwiększa także karę za złamanie kwarantanny z 5 tysięcy złotych do 30 tysięcy złotych. Wprowadzony stan epidemii daje możliwość wprowadzenia czasowego ograniczenia przemieszczania się, wyznaczenia stref zero, buforowych lub stref zagrożenia. Zgodnie z ustawą, władze mogą nakazać udostępnienia nieruchomości czy lokali i dostarczenia pojazdów do działań przeciwepidemicznych. Wprowadzony stan oznacza także, że minister zdrowia na terenie Polski i wojewodowie na terenie swoich województw mogą oddelegować zarówno personel medyczny, jak i społeczność cywilną do pracy przy zwalczaniu epidemii.

Ważne

KONTAKTY

Wyższy zasiłek chorobowy dla rolników

7345d78cd23df2cd8281894c15ecf0f0Ubezpieczeni w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego rolnicy i domownicy będą mogli szybciej i sprawniej nabyć prawo do zasiłku chorobowego, w przypadku zachorowania na COVID-19, została także wprowadzona wyższa stawka zasiłku chorobowego. Jest to wzrost do 150% poprzedniego poziomu za każdy dzień czasowej niezdolności do pracy spowodowanej chorobą. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa skraca się okres uprawniający do wypłaty zasiłku chorobowego z 30 do 14 dni czasowej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, jeżeli niezdolność ta jest spowodowana zakażeniem lub chorobą układu oddechowego oznaczonymi w zaświadczeniu lekarskim jako U07.1 COVID-19, zgodnie z Międzynarodową Klasyfikacją Chorób i Problemów Zdrowotnych. Rozporządzenie weszło w życie z dniem 21.03.2020 r., z mocą od dnia 8 marca 2020 r.

Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy

SESJA RADY GMINYDzisiaj, 17 marca, na wniosek Wójta Rafała Plezi została zwołana nadzwyczajna sesja Rady Gminy. Radni mieli dokonać zmian w budżecie, aby przeznaczyć prawie milion złotych na walkę z koronawirusem. Za pieniądze miały być zakupione m. in. środki ochrony i preparaty dezynfekcyjne, a także zabezpieczenie oczyszczalni ścieków. Niestety, siedmiu radnych nie przyszło na sesję, w efekcie zabrakło kworum do podjęcia uchwały. "To bulwersujące zachowanie radnych opozycyjnych. Zachowali się nieodpowiedzialnie. Zwłaszcza, że to właśnie w naszej miejscowości - Legnickim Polu- mamy potwierdzony przypadek zakażenia wirusem. Przez ich postawę gmina została pozbawiona pieniędzy na walkę z zagrożeniem epidemiologicznym. Jako wójt znalazłem się w patowej sytuacji. Jeśli przekroczę kwotę, którą mam zapisaną w budżecie, spotkają mnie konsekwencje prawne." - komentuje wójt.

KOMUNIKAT!

89456888_3864766420230590_2545781030787219456_o.jpg

Komunikat Gminnej Przychodni Zdrowia

89828553_3860276174012948_8847629795081584640_o.jpg

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

KOMUNIKATOd 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.
Pismo Ministerstwa Edukacji Narodowej do dyrektorów placówek oświatowych, rodziców oraz uczniów znajduje się TUTAJ.

Informacja GDDKiA

gddkiaW związku z niszczeniem znaków granicznych i urządzeń zabezpieczających te znaki, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu przypomina o konieczności przestrzegania przepisów prawa w zakresie użytkowania dróg. 
Pełna treść informacji znajduje się TUTAJ.

Aktualne informacje na temat jakości powietrza w Legnickim Polu