Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej

NFOŚiGW-logotyp-848x1024.jpgSzanowni Państwo,
Wójt Gminy Legnickie Pole Rafał Plezia informuje, iż zamierza wystąpić do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z wnioskiem o przyznanie dotacji na realizację zadania związanego z przedsięwzięciem w zakresie transportu oraz odzysku lub unieszkodliwienia odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag.
Prosimy rolników posiadających odpady pochodzące z działalności rolniczej o wypełnienie znajdującego się poniżej wniosku wraz z załącznikami i złożenie w siedzibie Urzędu Gminy Legnickie Pole, ul. Dientzenhofera 1, 59-241 Legnickie Pole,
w terminie od 31 października 2019 r. do 15 listopada 2019 r.
Planowany odbiór odpadów odbędzie się w  I połowie 2020 roku, w związku z czym prosimy o uwzględnienie w składanych wnioskach zakładanych ilości ww. odpadów powstałych do tego momentu.
W ramach programu nie przewiduje się odbioru włókniny używanej przy produkcji warzyw, opakowań po środkach ochrony roślin, beczek.
 

Aktualne informacje na temat jakości powietrza w Legnickim Polu