Spotkanie Wójta z mieszkańcami miejscowości Strachowice i Biskupice

Wczoraj odbyły się dwa kolejne spotkania z mieszkańcami sołectwa Strachowice i sołectwa Biskupice.
W Strachowicach mieszkańcy zwracali uwagę na zwisające konary drzew nad drogą gminną, problem ze spływającą wodą z górnej części wsi, a także poruszana była kwestia świetlicy wiejskiej.

W sołectwie Biskupice największym problemem jest nadmierna prędkość samochodów, zarówno osobowych jak i ciężarowych, na drodze powiatowej oraz przejazd samochodów, o masie całkowitej większej niż dopuszczalna, w kierunku kopalni bazaltu Lafarge.

Zapraszamy mieszkańców sołectwa Legnickie Pole na spotkanie z Wójtem Gminy Legnickie Pole, które odbędzie się w dniu 9 października 2019 r. (środa) o godzinie: 12.00.

Aktualne informacje na temat jakości powietrza w Legnickim Polu