Zatrudnienie, Praktyki

Drukuj
Utworzono: wtorek, 16, grudzień 2008
Średnia wieku, Wykształcenie w urzędzie, Wynagrodzenie, Praktyki studenckie

Zatrudnienie w urzędzie

Średnia wieku w urzędzie wynosi 43 lata

Wykształcenie w urzędzie

Wskaźnik osób z wykształceniem wyższym wynosi 68%.

Wykształcenie wyższe posiada 15 osób następujących specjalności: Wykształcenie średnie posiada 7 osób następujących specjalności:

Wynagrodzenie

Średnie wynagrodzenie miesięczne brutto pracowników zatrudnionych na stanowiskach: Wynagrodzenia miesięczne brutto osób zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych wynoszą: Średnie miesięcznie wynagrodzenie brutto pracowników obsługi to 1.799zł.

Praktyki studenckie

W dniu 23 czerwca 1999r. zawarto w Legnicy porozumienie między Urzędem Gminy Legnickie Pole a Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Legnicy w sprawie praktyk studenckich.
Na mocy tego porozumienia praktykę w Urzędzie Gminy odbyło dotychczas 31 studentów. W kolejnych latach liczba studentów, którzy odbyli praktykę przedstawia się następująco: Na mocy jednorazowego porozumienia z Akademii Rolniczej we Wrocławiu. praktyki studenckie odbyło: W roku 2004r. dwie osoby, a w 2005r. – również dwie osoby odbyły praktyki uczniowskie.
Ponadto w latach 2000 - 2003 w Urzędzie Gminy w ramach stażów absolwenckich zatrudniono 5 osób.