Drogi

Drukuj
Utworzono: wtorek, 23, grudzień 2008
Skład publicznego systemu komunikacyjnego na terenie gminy Legnickie Pole W skład publicznego systemu komunikacyjnego na terenie gminy Legnickie Pole wchodzą drogi:

Układ ten uzupełniają drogi wewnętrzne (niepubliczne), które ze względu na lokalizację oraz znaczenie komunikacyjne nie zostały zaliczone do żadnej kategorii dróg publicznych.

Łączna długość dróg publicznych przebiegających przez teren gminy wynosi 96,487 km, w tym drogi:

Natomiast łączna długość dróg wewnętrznych, zlokalizowanych głównie w terenie niezabudowanym to kilkadziesiąt kilometrów, z reguły dróg prowadzących do nieruchomości indywidualnych.