Stypendia Wójta Gminy Legnickie Pole

P1013655.JPGStypendia Wójta Gminy Legnickie Pole zostały przyznane kolejnym młodym, zdolnym i ambitnym osobom z terenu gminy Legnickie Pole. W dniu 16.09.2019 r. czterdziestu stypendystów odebrało z rąk Wójta Rafała Plezi stypendia, które przyznawane są w czterech kategoriach – stypendium za wysokie wyniki w nauce; stypendium naukowe; stypendium za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej oraz stypendium za osiągnięcia w sporcie.
Celem funkcjonowania programu stypendialnego jest nie tylko nagrodzenie uczniów za ich ambicję i poświęcony czas, lecz także motywacja i pomoc w realizowaniu swoich pasji. Należy zaznaczyć, że poprzeczka postawiona jest naprawdę wysoko, ponieważ młodzi ludzie oprócz uzyskania w klasyfikacji rocznej wysokiej średniej z obowiązkowych przedmiotów edukacyjnych, zachowania wzorowej postawy w życiu szkolnym, muszą wykazać się sukcesami w olimpiadach, konkursach, zawodach i turniejach, co najmniej na szczeblu powiatowym. Aby to wszystko osiągnąć, trzeba umiejętnie połączyć indywidualne zdolności i ciężką pracę, bowiem takie wyniki nie przychodzą same, po prostu trzeba na nie ciężko zapracować. Podcas uroczystości Wójt Gminy Legnickie Pole Rafał Plezia podziękował również rodzicom i opiekunom naszych stypendystów, gdyż to również dzięki ich pracy i zaangażowaniu osiągnięcie sukcesu przez ich wychowanków było możliwe.

Aktualne informacje na temat jakości powietrza w Legnickim Polu