Ochrona przyrody

W latach 1997-1998r. przeprowadzono inwentaryzację przyrodniczą, w wyniku której stwierdzono występowanie na terenie gminy gatunków poddanych ścisłej ochronie W latach 1997-1998r. przeprowadzono inwentaryzację przyrodniczą, w wyniku której stwierdzono występowanie na terenie gminy gatunków poddanych ścisłej ochronie. I tak:
 • jeden gatunek wymierający w Polsce, ujęty w "Polskiej Czerwonej Księdze Roślin"
 • trzy gatunki roślin podlegające ochronie ścisłej
 • pięć gatunków roślin pod ochroną częściową
 • trzydzieści trzy gatunki bardzo rzadkie i rzadkie w regionie, reprezentujące najszybciej wymierające typy roślinności tj. suche murawy i podmokłe łąki
 • trzynaście gatunków to gatunki lokalnie rzadkie

Gatunki ujęte w "Polskiej Czerwonej Księdze Roślin"

 • Róża francuska Rosa gallica
  posiada status gatunku narażonego w Polsce na wyginięcie. Z około 170 stanowisk znanych w Polsce na początku wieku do dziś przetrwała tylko na jednym w Wielkopolsce i dwu na Dolnym Śląsku. Osiem stanowisk w gminie Legnickie Pole jest największym znanym ich skupieniem w Polsce. Ten wpisany do Polskiej Czerwonej Księgi Roślin gatunek jest najważniejszym obiektem wymagającym ochrony w gminie Legnickie Pole.
  Gatunek chroniony

Gatunki roślin podlegające ochronie ścisłej

 • Podkolan biały Platanthera bifolia
  Gatunek chroniony
 • Śniedek zwisły Ornithogalum umbellatum
  Gatunek chroniony
 • Dziewięćsił bezłodygowy Carlina acaulis
  Gatunek chroniony

Gatunki pod częściową ochroną

 • Centuria pospolita Centarium erythraea ssp. Erythraea (C. Umbellatum)
 • Pierwiosnka wyniosła Primula elatior
  Gatunek chroniony
 • Pierwiosnka lekarska Primula veris
 • Konwalia majowa Convallaria majalis
 • Kopytnik pospolity Asarum europaeum

Gatunki rzadkie i bardzo rzadkie w regionie

 • Jaskier wielki Ranunculus lingua
 • Jaskier kosmaty Ranunculus lanqinosus
 • Gorysz siny Peucedanum cervaria
 • Łączeń baldaszkowy Butomus umbellatus
 • Ostrożeń siny Cirisium canum
 • Pływacz zwyczajny Utricularia vulgaris
  Gatunek chroniony Gatunek chroniony
 • Głóg dwuszyjkowy Cratageus laevigata
 • Tojeść bukietowa Lysimachia thyrsiflora
 • Przetacznik skręcony Veronika spicata ssp. Spicata (V. Orchidea)
 • Zanokcica murowa Asplenium ruta-muraria
 • Przywrotnik pasterski Alchemia monticola

Aktualne informacje na temat jakości powietrza w Legnickim Polu