Obwieszczenia

Drukuj
Utworzono: poniedziałek, 05, styczeń 2009
Dokumenty do pobrania Pobierz obwieszczenie z dnia 27 października 2008 r. - Budowa elektrowni wiatrowych zlokalizowanych w miejscowościach Taczalin, Księginice, Kłębanowice, Koskowice, Mikołajowice w gminie Legnickie Pole (format pliku PDF)

 


 


GPI.7624-4/08

Legnickie Pole, dnia 1 września 2008 r.

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 32 ust.1 i art. 53 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. z 2006r. Nr 129, poz. 902 z późniejszymi zmianami) informuję o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie wniosku dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie:

"Centrum Dystrybucyjnego LIDL na terenie Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w gminie Legnickie Pole"

Lokalizacja inwestycji na działkach nr 23/2, 26/1, 417/12, 418/2, 418/4, 419/3 obręb Nowa Wieś Legnicka gmina Legnickie Pole.

Inwestor: Lidl Polska Sp. z o.o. ul. Poznańska 48 Jankowice, 62- 080 Tarnowo.

Zainteresowani inwestycją mogą składać wnioski i uwagi dotyczące przedmiotowego wniosku w Urzędzie Gminy Legnickie Pole, ul. Dientzenhofera 1 w Legnickim Polu, pokój nr 16 w godz. od 8.oo - 15.oo w terminie do dnia 21 września 2008r.