Selektywna zbiórka odpadów

Drukuj
Utworzono: poniedziałek, 05, styczeń 2009
Selektywna zbiórka odpadów jest jednym z podstawowych działań mających na celu zmniejszenie strumienia odpadów trafiających na składowisko i skierowanie pozyskanego w ten sposób surowca do wtórnego wykorzystania Selektywna zbiórka odpadów jest jednym z podstawowych działań mających na celu zmniejszenie strumienia odpadów trafiających na składowisko i skierowanie pozyskanego w ten sposób surowca do wtórnego wykorzystania. Na terenie gminy Legnickie Pole selektywna zbiórka prowadzona jest od kilku lat. Z powstających odpadów zostają wyselekcjonowane papier, plastik i szkło.

Aktualnie teren całej gminy wyposażony jest w pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów. W centrach miejscowości wystawiono łącznie 20 zestawów pojemników na 3 rodzaje odpadów tj. papier, szkło, plastik tj. 60 pojemników do selektywnej zbiórki odpadów. Ponadto, w niektórych miejscach wystawiono dodatkowo 5 pojemników na sam plastik. W miarę zapotrzebowania dostawia się kolejne zestawy pojemników.

Co i gdzie wrzucamy? Pamiętaj!

Pojemniki na szkło (koloru żółtego): butelki szklane i słoiki – po usunięciu z nich nakrętek, kapsli, korków oraz papierowych etykiet.

Pojemniki na papier (koloru niebieskiego): gazety, makulaturę, tekturę, koperty, zeszyty, książki, worki papierowe – po zgnieceniu i usunięciu z nich zszywek, spinaczy, grzbietów z tworzyw sztucznych, folii oraz resztek artykułów spożywczych.

Pojemniki na plastik (pojemniki druciane): butelki po napojach i innych produktach typu Pet, butelki po kosmetykach i środkach czystości, kubki po jogurtach itp. – po zgnieceniu i usunięciu z nich resztek środków chemicznych i artykułów spożywczych.

Wykres - ilość zebranych odpadów