Dokumenty zawierające informacje o ochronie środowiska

Publicznie dostępny wykaz dokumentów zawierających informacje o ochronie środowiska: http://www.srodowisko.legnickiepole.plAktualne informacje na temat jakości powietrza w Legnickim Polu