Ilość ścieków dowożonych

Drukuj
Utworzono: poniedziałek, 22, grudzień 2008
Ilość ścieków dowożonych do zbiornika zlewnego na oczyszczalnię ścieków w Biskupicach w latach 1996 – 2008

Ilość ścieków dowożonych do zbiornika zlewnego na oczyszczalnię ścieków w Biskupicach w latach 1996 – 2008

Nazwa dostawcy Ilość ścieków (m3)
Rok 1996
Spółdzielnia Handlowo - Usługowa w Legnickim Polu 210,0
Spółdzielnia Usług Rolniczych w Raczkowej 2307,5
Przedsiębiorstwo "Masped" w Legnicy 1290,0
Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej 490,0
Inne podmioty i osoby fizyczne 117,5
Razem rok 1996 4415,0
Rok 1997
Spółdzielnia Handlowo - Usługowa w Legnickim Polu 1132,5
Spółdzielnia Usług Rolniczych w Raczkowej 3252,5
Przedsiębiorstwo "Masped" w Legnicy 3951,0
Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej 2965,5
Inne podmioty i osoby fizyczne 515,5
Razem rok 1997 11817,0
Rok 1998
Spółdzielnia Handlowo - Usługowa w Legnickim Polu 1115
Spółdzielnia Usług Rolniczych w Raczkowej 3200
Przedsiębiorstwo "Masped" w Legnicy i Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej 6900
Razem rok 1998 11215,0
Rok 1999
Spółdzielnia Handlowo - Usługowa w Legnickim Polu 1095,5
Spółdzielnia Usług Rolniczych w Raczkowej 3103,5
Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa w Legnicy 3964,0
Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej 2944,5
Razem rok 1999 11107,5
Rok 2000
Spółdzielnia Handlowo - Usługowa w Legnickim Polu 1212,0
Spółdzielnia Usług Rolniczych w Raczkowej 2799,5
Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa w Legnicy 52,0
Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej 498,0
"Romantrans" Transport Towarowy Roman Chowaniec 1771,0
Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń w Lubinie 30,0
Inne podmioty i osoby fizyczne 5,0
Razem rok 2000 6367,5
Rok 2001
Spółdzielnia Handlowo - Usługowa w Legnickim Polu 1338,0
Spółdzielnia Usług Rolniczych w Raczkowej 1672,0
"Romantrans" Transport Towarowy Roman Chowaniec 2870,0
Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej 28,0
Razem rok 2001 5908,0
Rok 2002
Spółdzielnia Handlowo - Usługowa w Legnickim Polu 1857,5
"Romantrans" Transport Towarowy Roman Chowaniec 2325,0
Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej 7,0
Spółdzielnia Usług Rolniczych w Raczkowej 134,0
Zasoby Mieszkaniowe Legnica 36,0
Inne podmioty i osoby fizyczne 28,0
Razem rok 2002 4387,5
Rok 2003
Spółdzielnia Handlowo - Usługowa w Legnickim Polu 2405,5
"Romantrans" Transport Towarowy Roman Chowaniec 270,0
Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej 7,0
Inne podmioty i osoby fizyczne 53,0
Razem rok 2003 2728,5
Rok 2004
Spółdzielnia Handlowo - Usługowa w Legnickim Polu 1001,0
"Romantrans" Transport Towarowy Roman Chowaniec 2760,0
Przedsiębiorstwo Usługowo - Handlowe "Kontra" 1105,0
Inne podmioty i osoby fizyczne 24,0
Razem rok 2004 4890,0
Rok 2005
Spółdzielnia Handlowo - Usługowa w Legnickim Polu 656,5
"Romantrans" Transport Towarowy Roman Chowaniec 4020,0
Przedsiębiorstwo Usługowo - Handlowe "Kontra" 2679,5
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „PORTO” 1639,0
Inne podmioty i osoby fizyczne 30,0
Razem rok 2005 9025,0
Rok 2006
Spółdzielnia Handlowo - Usługowa w Legnickim Polu 222,5
"Romantrans" Transport Towarowy Roman Chowaniec 4642,0
Przedsiębiorstwo Usługowo - Handlowe "Kontra" 2389,0
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „PORTO” 2492,0
Inne podmioty i osoby fizyczne 86,0
Razem rok 2006 9831,5
Rok 2007
Spółdzielnia Handlowo - Usługowa w Legnickim Polu 1034,2
"Romantrans" Transport Towarowy Roman Chowaniec 2301,35
Przedsiębiorstwo Usługowo - Handlowe "Kontra" 2584,8
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „PORTO” 217,85
Inne podmioty i osoby fizyczne 95,95
Razem rok 2007 8734,15
Rok 2008
Spółdzielnia Handlowo - Usługowa w Legnickim Polu 338,2
"Romantrans" Transport Towarowy Roman Chowaniec 787,8
Przedsiębiorstwo Usługowo - Handlowe "Kontra" 1081,3
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „PORTO” 1179,5
Razem rok 2008 3386,8

Wykres
(kliknij na wykres, aby go powiększyć)

Po uruchomieniu oczyszczalni (1995 r.), w roku 1997 nastąpił bardzo znaczący (bo prawie 3-krotny) wzrost ilości dowożonych ścieków. Główną przyczyną tego stanu rzeczy była dostawa ścieków przez przedsiębiorców z Legnicy, przede wszystkim Agencję Własności Rolnej Skarbu Państwa, Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej oraz firmę "Masped". Firmy te przyciągnęła niższa niż w Legnicy cena przyjmowanych ścieków. Udział tych firm w ogólnym bilansie dowożonych ścieków wynosił w tym okresie ponad 55%. Równie gwałtowny spadek, który nastąpił w roku 2000, miał swoje źródło w rezygnacji dostawców z Legnicy, po podwyżce cen ścieków, zwłaszcza tych pochodzących spoza terenu gminy. Miał także miejsce pojedynczy przypadek, że to gmina zrezygnowała z usług jednego z dostawców ze względu na zbyt duże ładunki zanieczyszczeń w dowożonych ściekach. W tym okresie daje się natomiast zauważyć systematyczny wzrost ilości ścieków dowożonych z terenu gminy, który w roku 2001 osiągnął najwyższy poziom, po czym zaczął spadać do minimalnego poziomu w roku 2003. Na ten stan rzeczy miało wpływ podłączenie w 2003 roku kolejnych sołectw do sieci kanalizacyjnej: Raczkowa i Biskupice, a także zakończenie kanalizowania Nowej Wsi Legnickiej. Ponowny zwrot firm spoza terenu w kierunku naszej oczyszczalni i wzrost ścieków dowożonych spoza gminy miał prawdopodobnie swoje źródło w cenie przyjmowanych ścieków, nie zmienianej od kilku lat. Udział ścieków spoza terenu gminy wzrósł w ogólnym bilansie z 0% w roku 2003 poprzez 22,5% w roku 2004 do 48% w roku 2005. Nastąpił także ponad 20% wzrost ilości ścieków dowożonych z terenu gminy w stosunku do roku 2004. W roku 2006 zostały skanalizowane sołectwa Gniewomierz i Psary, a w 2007 roku Taczalin i Księginice, stąd maleje w kolejnych latach udział ścieków dowożonych do oczyszczalni w Biskupicach. Obecnie firmy dowożące ścieki to: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych "PORTO" w Prochowicach, Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe "KONTRA" Marian Adamczuk w Legnicy, "ROMANTRANS" Transport Towarowy Roman Chowaniec w Mikołajowicach oraz Spółdzielnia Usługowo-Handlowa w Legnickim Polu, które dostarczyły w roku 2007 odpowiednio 31%, 30%, 26% i 12% ścieków w ogólnym bilansie dowożonych ścieków.

Legnickie Pole, styczeń 2008 r.