Ochrona przyrody

Drukuj
Utworzono: poniedziałek, 22, grudzień 2008
W latach 1997-1998r. przeprowadzono inwentaryzację przyrodniczą, w wyniku której stwierdzono występowanie na terenie gminy gatunków poddanych ścisłej ochronie W latach 1997-1998r. przeprowadzono inwentaryzację przyrodniczą, w wyniku której stwierdzono występowanie na terenie gminy gatunków poddanych ścisłej ochronie. I tak:

Gatunki ujęte w "Polskiej Czerwonej Księdze Roślin"

Gatunki roślin podlegające ochronie ścisłej

Gatunki pod częściową ochroną

Gatunki rzadkie i bardzo rzadkie w regionie